Facilităţi fiscale pentru cei care aleg Split TVA sau plata defalcată TVA de la 1 octombrie 2017

TVA SplitANAF aduce la cunostinţă contribuabililor că în Monitorul Oficial nr. 706 din 31 august 2017 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA sau split TVA 2017.

 

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care opteaza pentru sistemul de split TVA in perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017 beneficiaza de facilitati fiscale astfel:

a) o reducere cu 5% a impozitului pe profit, respectiv pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017. in cazul platitorilor de impozit pe profit care au obligatia de a declara si plati impozit pe profit anual cu plati anticipate, 5% se aplica la plata anticipata aferenta trimestrului IV al anului fiscal 2017, iar in cazul celor care au obligatia de a declara si plati impozit pe profit anual, 5% se aplica la o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal 2017. Pentru platitorii de impozit pe profit reducerea se inscrie in mod distinct in declaratia anuala de impozit pe profit;

b) anularea penalitatilor de intarziere aferente TVA, restante la 30 septembrie 2017, cu conditia ca debitele si dobanzile aferente, restante la 30 septembrie sa se achite pana la 21 decembrie 2017, si sa fie depuse toate declaratiile conform vectorului fiscal.

Optiunea se exercita printr-o notificare depusa la organul fiscal competent si se aplica incepand cu ziua urmatoare celei in care contribuabilii sunt inregistrati in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA/split TVA, pentru facturile emise si avansurile incasate incepand cu aceasta data.

 

Ce presupune mecanismul de split TVA?

Pe scurt, sistemul presupune ca persoanele impozabile si institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA sa deschida si sa utilizeze cel putin un cont distinct pentru incasarea TVA de la beneficiari si plata TVA catre furnizori. in cazul conturilor de TVA deschise la unitati ale Trezoreriei Statului, costurile aferente deschiderii acestora si comisioanele aferente oricaror operatiuni in legatura cu acestea, se suporta de la bugetul Trezoreriei Statului, fara a fi percepute de la titularii de cont. Totodata, extrasele conturilor de TVA deschise la unitati ale Trezoreriei Statului, vor fi puse gratuit la dispozitia titularilor de cont si in format electronic.

Persoanele impozabile si institutiile publice neinregistrate in scopuri de TVA au obligatia sa plateasca TVA aferenta achizitiilor efectuate de la furnizori in conturile de TVA ale acestora. Fac exceptie persoanele fizice impozabile (persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liber profesionisti), neinregistrate in scopuri de TVA. Acestia nu au obligatia platii TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii in contul separat de TVA al furnizorilor.

 

In ce conditii nu se aplica Split TVA?

Nu se aplica plata defalcata a TVA pentru operatiunile pentru care se aplica taxarea inversa si nici pentru operatiunile supuse regimurilor speciale (intreprinderi mici, unitati de turism, regimul bunurilor second-hand, servicii de telecomunicatii, regimul pentru agricultori).

Daca se plateste partial contravaloarea unei facturi, pentru determinarea TVA care se plateste in contul de TVA al furnizorului/prestatorului, fiecare plata se considera ca include si TVA aferenta care se determina prin aplicarea procedeului sutei marite, respectiv 19 x 100/119, in cazul cotei standard, si 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, in cazul cotelor reduse.

Beneficiarii care platesc partial o factura in care sunt inscrise operatiuni supuse mai multor cote de TVA si/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligati sa aloce sumele platite cu prioritate pentru operatiunile supuse regimului normal de taxare, in ordinea descrescatoare a cotelor.

 

Alte obligatii importante

Persoanele impozabile si institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA au obligatia sa comunice contul de TVA furnizorilor/prestatorilor si beneficiarilor. in ceea ce priveste operatiunile cu numerar, actul normativ prevede ca persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA au obligatia sa depuna in numerar sau sa vireze in contul de TVA propriu, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la incasarea contravalorii livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii, diferenta intre TVA aferenta incasarilor in numerar si TVA aferenta platilor in numerar efectuate intr-o zi.

De asemenea, se instituie obligatia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA de a-si vira in contul de TVA in maximum 7 zile lucratoare de la incasare TVA aferenta facturilor emise inainte de 1 ianuarie 2018 sau, dupa caz, inainte de data la care aplica optional mecanismul.

Pentru corectarea erorilor aparute in aplicarea sistemului se stabileste o perioada de gratie de 7 zile lucratoare in cadrul careia se pot corecta aceste erori. Pentru nerespectarea prevederilor ordonantei se aplica sanctiuni specifice prevazute in cadrul actului normativ, dupa cum urmeaza:

- in cazul in care erorile nu au fost corectate in termenul de 7 zile lucratoare, se aplica o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile;

- dupa termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea in contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronata a contului de TVA, se aplica o amenda de 50% din suma reprezentand TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentand TVA din contul curent al titularului in contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorata furnizorului din alt cont decat contul de TVA, se aplica o amenda de 10% din suma reprezentand TVA.

 

Incepand cu 1 ianuarie 2018 acest sistem devine obligatoriu.

 

Sursa www.contabilul. manager.ro