AJFP Călărași a colectat în primele 5 luni ale anului venituri bugetare de 438,15 mil. lei

 AJFP Călărași a colectat în primele 5 luni ale anului venituri bugetare de 438,15 mil. lei

Administrația Județeană a Finanțelor Publice CălăraȘi a realizat în perioada ianuarie-mai 2021, venituri bugetare nete la Bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 438,15 mil. lei, cu 10,76 mil. lei mai mult față de programul stabilit de ANAF, gradul de realizare a programului fiind de 102,52%.

La nivelul AJFP Călărași, situaţia veniturilor colectate pe bugete, se prezintă astfel:

- La bugetul de stat, s-au colectat 159,02 mil.lei, mai mult cu 2,57 mil. lei decât suma programată, gradul de realizare fiind de 101,64%;

- La bugetul asigurărilor sociale de stat, s-au colectat 189,24 mil. lei mai mult cu 7,66 mil. lei decât suma programată, gradul de realizare fiind de 104,22% ;

- La bugetul asigurărilor pentru șomaj, s-au colectat 6,06 mil.lei, mai mult cu 0,50 mil.lei față de suma programată, gradul de realizare fiind de 109,02% ;

- La bugetul Fondului național unic al asigurărilor sociale de sănătate, s-au colectat 83,83 mil. lei, mai mult cu 0,03 mil.lei decât suma programată, gradul de realizare fiind de 100,03%.                                                                                   

Nicolae ŢIFREA                                                                        

Şef administraţie