Primăria Călărași | „Modernizare și extindere Corp B, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Călărași, județul Călărași”

Primăria Călărași | „Modernizare și extindere Corp B, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Călărași, județul Călărași”

Călărași, 15.01.2021

„Modernizare și extindere Corp B, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Călărași, județul Călărași”

  1. Număr referinţă: contract finantare nr. 6383/03.12.2020, cod SMIS: 123676
  2. Data publicării comunicatului de presă: 15.01.2021
  3. Finanţat din Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv in formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu, Operațiunea B.
  4. Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administratiei.
  5. Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
  6. Alte informaţii: UAT MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, în calitate de beneficiar, anunţă debutul proiectului.

Obiectivul general al proiectului se subscrie obiectivului specific al Axei prioritare 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu, Operațiunea B.

Obiectiv general: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, în municipiul Călărași.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv Specific 1: Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație reprezentată de Liceul Teoretic Mihai Eminescu pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene pentru dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială, prin darea în funcțiune a 6 săli de clasă dedicate învățământului primar/gimnazial.

Obiectiv Specific 2: Asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toti copiii municipiului Călărași, cu prioritate a celor care se află în risc sporit de abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii, prin extinderea și modernizarea infrastructurii de învățământ.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 2.537.410,22 lei cu TVA, din care finanţare nerambursabilă de 2.486.662,01 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 71 luni, începând în data de 01.02.2018 și finalizându-se în data de 29.12.2023.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de pe site-ul instituției sau de la sediul UAT Municipiul Călărași, Str. București, nr. 140A, Municipiul Călărași, cod poștal 910058, tel: 0242/311 005, fax: 0242/318 574, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoana de contact: Florian ZICĂ – asistent proiect.

 

UAT Municipiul Călărași

Călărași, Str. Bucuresti, Nr. 140A, tel: 0242 311005, fax: 0242 318574, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

comunicateminescu15ianuarie