BNS | În Săptămâna Patimilor, Guvernul Cîțu se pregătește “să sacrifice” milioane de lucrători români

BNS | În Săptămâna Patimilor, Guvernul Cîțu se pregătește “să sacrifice” milioane de lucrători români

Într-un dispreț suveran față de Constituție cât și față de statutul României de stat membru al Uniunii Europene, Guvernul, cuprins de un delir legislativ, adoptă în ședinta din 28 aprilie 2021, două acte normative care vor genera probleme uriașe în materia relațiilor de muncă și vor afecta drepturile a milioane de lucrători.

Fara niciun fel de temei de drept constitutional, Guvernul, la propunerea unei parti din mediul de afaceri (care i-a livrat la cheie textele de acte normative) își însușește doua Ordonanțe:

- Ordonanța de Urgență privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate insotite de marca temporala si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

- Ordonanta de Urgență pentru modificarea si completarea Legii nr 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Amble acte normative incalca fara echivoc dispozitiile Art.115, alin. 4 din Constitutie având in vedere ca nu se justifica urgenta in adoptarea acestora. Legiuitorul a introdus in textul constitutional aceasta posibilitate de delegare legislativa in care Guvernul poate emite Ordonante de Urgenta, exclusiv pentru situatii extraordinare a caror reglemantare nu poate fi amanata!!!

În concret, Ordonanța de Urgență privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate insotite de marca temporala si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca si pentru modificarea si completarea unor acte normative, genereaza posibilitatea ca un contract individual de munca sa poata sa fie semnat electronic la fel ca si toate celelalte documente ce privesc incheierea, executarea, modificarea si incetarea acestuia.

Si asta in contextul in care Institutiile Publice responsabile (gen Inspectia Muncii, Instante de judecata) nu sunt pregatite din punct de vedere al logisticii, personalul acestora nu are competentele adecvate si nu in ultimul rind, cetatenii beneficiari, se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste competentele digitale!!!

Apropos, Guvernule, daca tot v-ati propus sa digitalizati sisteme mari, de ce ati alocat 0 (zero) EURO prin PNRR pentru dobindirea de competente digitale pentru cetatenii cu varste cuprinse intre 16-72 ani, asa cum Comisia Europeană a cerut tuturor Statelor Membre??? Nu de altceva dar fara competentele respective degeaba digitalizati!

În ceea ce priveste Ordonanta de Urgență pentru modificarea si completarea Legii nr 53/2003- Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare pe langa elementele de neconstitutionalitate mentionate mai sus, aceasta vine cu teza excluderii angajatorilor de a intocmi fisa postului si regulamentul intern stabilind posibilitatea acestora de a comunica verbal salariatilor atributiile ce le revin.

O comunicare verbala a atributiilor unui salariat nu este conforma cu principiile si dreptul Uniunii Europene!!!

La data de 20 iunie 2019 a fost adoptata Directiva (UE) 2019/1152 a Parlamentului European si a Consiliului privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana.

România in calitate de Stat membru al EU, are obligatia sa transpuna aceasta Directiva pana la data de 01 august 2022.

Chiar in preambulul acestei Directive, Principiul nr. 7 al Pilonului european al drepturilor sociale prevede ca lucratorii au dreptul de a fi informati in scris la incadrarea in munca in legatura cu drepturile si obligatiile lor care decurg din raportul de munca, inclusiv in legatura cu orice perioada de proba…

Ce face insa Guvernul României? în loc sa transpuna Directiva in legislatia nationala introduce prin aceasta Ordonanta teza conform careia salariatii unei microintreprinderi vor fi informati verbal cu privire la atributiile pe care urmeaza sa le desfasoare!!! VERBAL!!!

Categoriile de angajatori care pot fi exclusi de la aplicarea Directivei sunt expres prevazuti in textul acesteia, iar microintreprinderile nu se afla printre acestia! Excluderea microîntreprinderilor de la intocmirea Regulamentului Intern, ar determina imposibilitatea acestor angajatori de tip microintreprindere sa isi indeplineasca obligatiile legale stabilite prin alte acte normative.

Prin aceasta smecherie a Guvernului nu se va mai asigura respectarea drepturilor salariatilor microintrepinderilor in ceea ce priveste sanatatea si securitatea in munca, egalitatea de sanse si tratament, nediscriminarea, demnitatea în munca, etc.

Fișa postului ce ar fi trebuit sa i se comunice in scris salariatului devine istorie si odata cu disparitia acesteia capacitatea Inspectiei Muncii de a mai controla si a instantelor de judecata de a se mai raporta la acest tip de inscris. Odata cu disparitia fisei postului, se va schimba pentru milioane de cetateni statutul: din SALARIAT în SCLAV !

Oare cat de mult poti sa urăști cetățenii în vârsta de munca din aceasta tara incat sa adopti astfel de aberatii legislative? Pentru ca lucrurile nu trebuie sa ramana asa, impreuna cu celelalte confederatii sindicale, vom cere Avocatului Poporului sa sesizeze in regim de urgenta Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea celor doua Ordonante, vom cere Parlamentului sa dezbata in regim de urgenta legile de aprobare a acestor Ordonante si sa le respinga si nu in ultimul rând, vom pregati actiuni de protest in cazul in care tezele din cele doua Ordonante vor ramane in vigoare.