Anunț privind lansarea Apelului de Selecție nr. 5 în cadrul Grupului de Acțiune Locală “Bărăganul de Sud-Est”

Anunț privind lansarea Apelului de Selecție nr. 5 în cadrul Grupului de Acțiune Locală “Bărăganul de Sud-Est”

Anunț privind lansarea Apelului de Selecție nr. 5 în cadrul Grupului de Acțiune Locală “Bărăganul de Sud-Est”; aferent măsurilor:

  1. “(M2/6A) “Înființare și dezvoltare de afaceri non-agricole pe teritoriul GAL”
  2. “(M4/ 2B) SPRIJIN FORFETAR PENTRU INSTALARE DE TINERI FERMIERI”
  3. “(M5/2A) ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI AGRICOLE A EXPLOATAȚIIOR AGRICOLE DE PE TERITORIUL GAL – BĂRĂGANUL DE SUD-EST”

Data lansării apelului de selecție – 28 iunie 2018 ora 10:00

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele:

Proiectele se vor depune pana la data limita 31 iulie 2019 ora 16:00

Proiectele se vor depune la sediul GAL din comuna Ștefan cel Mare, strada Școlii nr 32A județul Călărași, de luni – vineri în intervalul orar 10-16.

Atenție! Dacă până la data limită 31 iulie, se va depăși pragul de 200% a valorii alocate pe sesiune, apelul de selecție se va închide.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL care se poate descărca de pe pagina de internet GAL: www.baraganse.ro

Solicitanții pot obține informații suplimentare astfel:

  • La sediul GAL, din comuna Ștefan cel Mare, strada Școlii nr 32A județul Călărași, de luni – vineri în intervalul orar 09.00-17.00
  • Prin poșta electronică la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • La telefonul: 0744 667 492 – Mândruțescu Vlad; 0754 812 329 - Nicola Daniel; 0744 539 132 – Mitulescu Alexandru; 0737 444 714 - Manea Cornel Rudolf

LA SEDIUL GAL EXISTĂ PE SUPORT TIPĂRIT INFORMAȚII DETALIATE AFERENTE MĂSURILOR LANSATE ÎN CADRUL ACESTUI APEL DE SELECȚIE

  1. Pentru Măsura “(M2/6A). “Înființare și dezvoltare de afaceri non-agricole pe teritoriul GAL”:

Beneficiarii sunt:

Societăți comerciale de tip microîntreprinderi, întreprinderi mici, ÎI, PFA.

Indiferent de forma de organizare, solicitanții trebuie sî respecte încadrarea în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici:

- microîntreprinderi   care au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

- întreprinderi mici – care au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

FONDURILE DISPONIBILE, aferente (M2/6A). Înființare și dezvoltare de afaceri non-agricole pe teritoriul GAL, sunt în valoare de de 147.354,99 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată: 147.354,99 euro

  1. Pentru Măsura “(M4/ 2B) Sprijin forfetar pentru instalare de tineri fermieri”:

Beneficiarii sunt:

Tineri fermieri, (persoană fizică înregistrată și autorizată) în conformitate cu definiția prevăzută la art.2 din R(UE) nr 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole, pentru fermele cuprinse între 8.000-50.000 SO, care desfășoară activitatea principală  în sectorul cultură mare/ legumicol/ pomicultură/ creșterea albinelor

FONDURILE DISPONIBILE, aferente “(M4/ 2B) Sprijin forfetar pentru instalare de tineri fermieri”, sunt în valoare de 40.000 euro,

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 40.000 euro

  1. Pentru măsura “(M5/2A) ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI AGRICOLE A EXPLOATAȚIIOR AGRICOLE DE PE TERITORIUL GAL – BĂRĂGANUL DE SUD-EST”

Beneficiarii sunt:

Societățile comerciale, II, PFA-urile care au ca domeniu principal de activitate domeniile eligibile finanțate, care sunt reprezentate de fermieri cu vârstă sub 40 de ani la momentul depunerii cererii de finanțare și să se fi stabilit ca fermier în ultimii 5 ani înainte de depunerea cererii de finanțare

FONDURILE DISPONIBILE, aferente “(M5/2A-ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI AGRICOLE A EXPLOATAȚIIOR AGRICOLE DE PE TERITORIUL GAL – BĂRĂGANUL DE SUD-EST”, sunt în valoare de 253.924,30 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 200.000 euro