ADR | Termenul pentru depunerea ofertelor în cadrul proiectului PSCID a fost prelungit până la data de 8 februarie

ADR | Termenul pentru depunerea ofertelor în cadrul proiectului PSCID a fost prelungit până la data de 8 februarie

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), autoritate contractantă în cadrul proiectului Platforma Software Centralizată pentru Identitate Digitală (PSCID), a decis extinderea perioadei de depunere a ofertelor până la data de 08.02.2021, pentru a oferi operatorilor economici interesaţi posibilitatea de a-şi construi şi consolida ofertele.

Astfel, termenul iniţial de depunere a ofertelor - 01.02.2021, ora 15:00 - a fost avansat până la data de 08.02.2021, ora 15:00.

Prelungirea intervalului de depunere a fost comunicată tuturor operatorilor economici interesaţi să participe la procedură printr-o notificare în platforma SEAP.

Proiectul ADR privind Platforma Software Centralizată pentru Identitate Digitală a fost contractat în luna septembrie a anului 2020 şi este în curs de implementare. PSCID va permite asigurarea identităţii electronice unice a fiecărui cetăţean care utilizează servicii electronice de e-guvernare.

În prezent, instituţiile publice oferă mai multe tipuri de identităţi, cu mai multe niveluri de încredere. Odată cu implementarea PSCID, aceste identităţi separate vor face parte dintr-un registru electronic naţional, centralizat, care va standardiza gradul de încredere la nivelul maxim.

PSCID este un proiect fundamental mai ales din perspectiva accentului pus pe siguranţă şi centralizare. Prin faptul că fiecare cetăţean va putea accesa orice platformă publică online pe baza unui singur de credenţiale, PSCID va reprezenta un instrument de bază în digitalizarea tuturor serviciilor publice.

Proiectul PSCID este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data.

Valoarea totală a proiectului este de 99.939.410 lei, din care 84.285.767,64 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate (POC), valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 13.649.956,12 si valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului, în valoare de 1.998.688,24 lei.