Primăria Călăraşi şi CJ Călăraşi, printre câştigătorii celei de-a XII-a ediţii a Competiţiei celor mai bune practici din administraţia publică din România

Primăria Călăraşi şi CJ Călăraşi, printre câştigătorii celei de-a XII-a ediţii a Competiţiei celor mai bune practici din administraţia publică din România

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat, în perioada 17 - 18 octombrie 2019, la Sâmbăta de Sus (jud. Braşov), cea de-a XII-a ediţie a conferinţei internaţionale Inovaţie şi calitate în sectorul public.

În cadrul conferinţei au fost prezentate şi premiate cele mai bune exemple înscrise în Competiţia celor mai bune practici din administraţia publică din România, fiind acordate 9 premii şi 3 menţiuni.

Primăria Municipiului Călăraşi şi Consiliul Judeţean Călăraşi s-au clasat pe locurile 3, respective 4 în cadrul Pilonului III Etica, parte a culturii organizaţionale

Câştigătorii sunt:

Pilonul I Soluţii moderne pentru creşterea calităţii vieţii

- Locul I: Primăria Municipiului Cluj-Napoca - Politici de prioritizare a transportului în comun la Cluj-Napoca. Transport electric

- Locul II: Instituţia Prefectului judeţul Timiş - Copii şi Tineri din judeţul Timiş la MegaDojo - un model de promovare, pe bază de voluntariat, a educaţiei informale în domeniul programării şi a tehnologiilor cu componentă IT dedicată copiilor şi tinerilor din comune şi oraşe mici din judeţul Timiş

- Locul III: Direcţia de Asistenţă Socială Braşov - Bunici în siguranţă - Sistem de teleasistenţă

- Menţiune: Primăria Municipiului Iaşi - UN NOU ÎNCEPUT - Program de mobilitate urbană

Pilonul II Abordări manageriale pentru eficienţă şi eficacitate

- Locul I: Primăria Municipiului Cluj-Napoca - Centrul de Inovare şi Imaginaţie Civică

- Locul II: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, Bucureşti - Cursuri de inducţie şi de perfecţionare pentru angajaţi

- Locul III: Primăria Municipiului Roman - Creşterea capacităţii administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC şi introducerea CAF

- Menţiune: Instituţia Prefectului judeţul Harghita - Ghidul serviciilor publice furnizate de instituţiile publice din judeţul Harghita

Pilonul III Etica, parte a culturii organizaţionale

- Locul I: Primăria Municipiului Cluj-Napoca - Bugetare participativă la Cluj-Napoca

- Locul II: Primăria Municipiului Iaşi - Iaşi vibrează civic

- Locul III: Primăria Municipiului Călăraşi - Integritate prin proceduri, instruire şi prevenire - I.P.I.P.

- Menţiune: Consiliul Judeţean Călăraşi - Înfiinţarea Grupului de Acţiune privind Prevenirea şi Combaterea Corupţiei (G.A.P.C.C.) ca mecanism de cooperare cu societatea civilă în materie de etică, integritate anticorupţie

"Identificarea şi promovarea exemplelor pozitive ale unor autorităţi şi instituţii publice, astfel încât acestea să poată fi cunoscute, preluate şi implementate şi la nivelul altora, reprezintă una dintre metodele general recunoscute ca aducând o plusvaloare reală în cadrul eforturilor de creştere a calităţii serviciilor publice destinate cetăţenilor, pentru dezvoltarea comunităţilor", a transmis preşedintele ANFP, Vasile-Felix COZMA, în cadrul evenimentului.

Toate proiectele înscrise au primit diplome de bună practică şi se regăsesc într-un Ghid care va fi disponibil pe site-ul ANFP, www.anfp.gov.ro, secţiunea Inovaţie şi calitate/Conferinţa.