Primăria Călăraşi: Contractul cu Urban SA, prelungit cu încă 90 de zile!

Primăria Călăraşi: Contractul cu Urban SA, prelungit cu încă 90 de zile!

Consilierii locali, convocaţi joia trecută în şedinţă ordinară de plen au validat printre altele şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 90 de zile a contractului de concesiune nr. 37691/16.10.2007, încheiat cu URBAN S.A. şi încheierea actului adiţional de prelungire.

Primăria municipiului Călăraşi i-a solicitat operatorului de salubritate URBAN SA (societate în insolvenţă), în baza adresei nr. 50150 / 11.11.2019 să asigure continuarea prestării serviciului până la data semnării contractului cu noul operator ce va fi desemnat dar nu mai mult de 90 de zile în conformitate cu precederile art. 33 alin 2 şi 3 din Legea 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.

În prealabil, mai exact pe 28.10.2019, URBAN Sa a transmis o adresă prin care comunica faptul că i-a expirat valabilitatea licenţei de operare a serviciului de salubrizare în municipiul reşedinţă de judeţ, solicitând rezilierea contractului de concesiune.

aldis

Între UAT Municipiul Călăraşi şi SC URBAN SA a fost încheiat la data de 16.10.2007 contractul de concesiune 37.691, având ca obiect principal de activitate prestarea serviciului public de salubrizare în municipiul Călăraşi.. Perioada contractului care a intrat în vigoare la 19 noiembrie 2007 a fost de 8 ani.

Contractul a fost modificat prin mai multe acte adiţionale, având ca obiect preponderent majorarea tarifelor la serviciile practicate, tarife ce au fost majorate prin adoptarea de către Consiliul Local a unor hotărâri în acest sens.

Prin HCL 159 / 30.09.2015 a fost aprobată în condiţiile legii în vigoare, prelungirea contractului de concesiune cu jumătate din perioada iniţială, respectiv 4 ani, încheindu-se în acest sens actul adiţional de prelungire.