Călăraşi / Transparenţa, un lux pentru administraţia Drăgulin!

Călăraşi / Transparenţa, un lux pentru administraţia Drăgulin!

Pentru administraţia Drăgulin, transparenţa n-a fost un concept de care să ţină cont în activitatea sa. Nici Consiliul Local n-a fost o entitate la care Drăgulin&Co să se raporteze „cu sfinţenie”, potrivit prevederilor legale în vigoare. N-o spun doar eu ci şi inspectorii Curţii de Conturi care au stabilit că în cursul anului 2019, consilierii locali n-au ştiut, pur şi simplu, de modificările aduse bugetului creditelor interne ca urmare a autorizării contractării împumuturilor. Pe de altă parte, Executivul condus de Drăgulin nu a prezentat în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare consilierilor locali execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, aferentă fiecărui trimestru încheiat. La fel s-a procedat şi cu execuţia bugetului local. O nimica toată, ca să ştiţi!

C-am aşa a lucrat administraţia Drăgulin. Aât s-a putut!

Iată mai jos ce „au descoperit” inspectorii Curţii de Conturi a României, conform raportului de audit financiar din 13 mai 2020 care face obiectul Deciziei 7 / 15.07.2020, transmisă Consiliului Local municipal Călăraşi pe 19 august.

„Referitor la nesupunerea aprobării Consiliului Local a modificărilor aduse bugetului creditelor interne ca urmare  a autorizării contractării împumuturilor

Din analiza hotărârilor autorităţii deliberative privind aprobarea bugetului local, a bugetului împrumuturilor externe şi interne a bugetului fondurilor externe nerambrursabile s-a constatat că în cursul anului 2019 nu s-a procedat la rectificarea bugetului creditelor interne deşi entitatea a obţinut avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAÎL) prin Hotărârea nr. 5695 / 02.04.2019, modificată ulterior prin hotărârile nr. 5842 / 22.08.2019 şi nr. 6012 / 22.01.2020 pentru contractarea unei finanţări rambursabile în cuantum de 41.572.000 lei din care suma de 4.828.698,62 lei a fost autorizată a se utiliza în anul 2019.

Potrivit Contului de execuţie al creditelor interne întocmit de Trezoreria Municipiului Călăraşi, la data de 31.12.2019, cuantumul veniturilor provenind din credite interne este 17.514.159,06 lei din care 12.685.460,44 lei, suma aferentă creditului contractat la BCR SA şi 4.828.698,62 lei, suma aferentă creditului contractat la CEC BANK SA.

Se constată totodată că ordonatorul principal de credite nu a prezentat în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare către autorităţile deliberative execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, în lunile aprilie, iulie, octombrie şi decembrie pentru trimestrele încheiate.

Aceeaşi situaţie a fost identificată şi în cazul execuţiei bugetului local care trebuia supusă analizei şi aprobării Consiliului Local. Execuţiile bugetare la data de 31.12.2018, respectiv la data de 31.03.2019 au fost aprobate cu întârziere prin HCL 75, respectiv 76, în data de 30.05.2019, în timp ce execuţia bugetului la data de 30.06.2019, 31.09.2019 şi 31.12.2019 nu a fost supusă aprobării autorităţii deliberative.

Au fost încălcate următoarele prevederei legale: art. 1 alin 2 lit. d, art. 4 alin 1 şi 3, art. 8, art. 19 alin 1-2, art. 20 alin 1 lit. c, art. 23 alin 1 şi alin 2 lit a, art. 49 alin 12-13 şi art. 61 alin 6 din Legea 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.” se arată în Decizia 7, mai sus-menţionată.