Anunţ atribuire locuri de parcare

Anunţ atribuire locuri de parcare

Prin prezentul anunț, vă informăm că în perioada 14.09.2020 – 28.09.2020 posesorii de autovehicule cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone si cel mult 8+1 locuri, cu excepția autovehiculele ale căror dimensiuni depășesc suprafața unui loc de parcare, 12,5 mp (2,5x5m) pentru parcările marcate perpendicular și în spic, sau 15 mp (2,5x6m) pentru parcările marcate longitudinal, pot depune la registratura Primăriei Municipiului Călărași cerere pentru atribuirea/licitarea unui loc de parcare de domiciliu, în parcarea situata pe:

 1. b-dul 1 Mai, bl.A1 si bl.A2 = 1 loc (3);
 2. b-dul 1 Mai, bl.A3, bl.A4 si bl.A5 = 2 locuri (9, 10);
 3. str.Dobrogei, bl.A6, bl.A7 si bl.A20 = 1 loc (7);
 4. str.1 Decembrie 1918, bl.A7, bl.A8, bl.A9, bl.A10sc.2, bl.A18, bl.A19 si bl.A20 = 1 loc (28);
 5. str.Progresul-str.Flacăra (Eroilor-Al. Sahia), bl.B1, bl.B2_sc.3 = 13 locuri (42 - 54);
 6. str.Progresul-str.Flacăra (Eroilor-Al. Sahia), bl.B2, bl.B3 si bl.B4, bl.B5_sc.1 = 7 locuri (1, 2, 18, 21, 25, 31, 41);
 7. str.Flacăra (Al.Sahia-Gh.Lazăr), bl.B8, bl.B9 si bl.B10 = 1 loc (14);
 8. str.Cornișei (POLIVALENTA), bl.B11, bl.B12 si bl.B19_sc.3 = 1 loc (18);
 9. str.Cornișei (Gh.Lazăr-T.Vladimirescu) bl.B19 si bl.B20 = 2 locuri (15, 24);
 10. str.Progresul (Gh.Lazăr-T.Vladimirescu) bl.B18, bl.B19 si bl.B20 = 1 loc (2);
 11. str.Cornișei (T.Vladimirescu-Dorobanți) bl.B25 si bl.B26 = 1 loc (36), locul 57 anulat;
 12. str.T.Vladimirescu (Progresul-Cornișei) (IZOCON), bl.B20_sc.1 si sc.2, bl.B25_sc.2 si sc.3 = 6 locuri (25, 26, 27, 28, 29, 30);
 13. str.Progresul (T.Vladimirescu-Dorobanți), (BISTRO) bl.B21.sc3-4-5,  bl.B24.sc1, bl.B25 si bl.B26 = 3 locuri (14, 15, 16);
 14. str.Cornișei (Dorobanți-Cuza Vodă), bl.B33 = 2 locuri (69, 77); 
 15. str.Năvodari, bl.E20, bl.E21, bl.E22_sc.C, bl.E25 = 1 loc (47);
 16. str.Dumbravei, bl.F1, bl.F2 = 1 loc (15);
 17. str.Năvodari, bl.G13 = 2 locuri (1, 4);
 18. str.Zefirului-Sulfinei, bl.i11, bl.i12, bl.i13 – (biserica Ioan Botezătorul) = 9 locuri (34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 47), locurile 38 si 44 anulate;
 19. str.Zefirului, bl.i39, i14_sc.4 = 1 loc (74);
 20. Aleea Constructorului, bl.J12, bl.J13, bl.J14, bl.J15 = 16 locuri (1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19);
 21. str.Constructorului, bl.J18, bl.J17_sc.A si sc.B, bl.J12 = 21 locuri (1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36);
 22. str.Cornișei, bl. C3, bl.C4, bl.C5, bl.C6, bl.C7, bl.C8 = 8 locuri (20, 26, 30, 31, 34, 35, 37, 39), locurile 23 si 24 anulate;
 23. str.Stejarului (fost Bancpost), D28 = 1 loc (7); 
 24. str.Zăvoiului, bl.E12 = 1 loc (10);
 25. str.Cornișei, bl.C26, bl.C27, bl.C28, bl.C29, bl.C30, bl.C31 = 14 locuri (47, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67);
 26. str.Iezerului (Cornișei), bl.D31, bl.D32 = 2 locuri (1, 11);
 27. str.Stejarului (Cornișei), bl.D32, D31, D65, D66, D67 = 1 loc (1);
 28. str.Jirlău, bl.D14, bl.D15, bl.D29 D32, (Jirlău 1) = 1 loc (7);
 29. str.Jirlău, bl.D15, bl.D16, bl.D17, bl.D14_sc.2B, bl.D18_sc.2B, D10, D11, D12, (Jirlău 2) = 16 locuri (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 23, 24, 28, 30);
 30. str.Năvodari, bl.ANL8, bl.ANL9, bl.E8_scA si sc.B = 1 loc (10);

PARCARI   NOI

 1. b-dul 1 Mai, bl.A1, bl.A2, bl.A3, bl.A4, bl.A5 (parc) = 20 locuri (1-20);
 2. str.Cornișei (alveola), bl.D31, bl.D32, D65, D66, D67 = 10 locuri (1-10);
 3. str.Zăvoiului (Prel.București-Zefirului), bl.I38, bl.I14, bl.I39_sc.1 = 30 locuri (1-30).

Documente necesare pentru persoane fizice:

 • Documente privind domiciliul/reşedinţa: copie BI/CI;
 • Certificat de căsătorie pentru cazurile în care într-un apartament locuiesc mai multe familii si se solicita cate un loc de parcare de familie - copie;
 • Certificatul de înmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă - dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie;
 • Certificat fiscal pe numele solicitantului – fara datorii la bugetul local;
 • Documente privind dreptul de folosinţă/utilizare al autovehiculului: contract de comodat în formă autentică, adeverinţa din care sa rezulte ca persoană juridică ce are calitatea de proprietar al autovehiculului, este de acord că persoană fizică angajata a societatii, sau administratorul acesteia, are dreptul să utilizeze vehiculul, inclusiv să parcheze la domiciliu.
 • Certificat de încadrare într-o grupa de handicap, dovadă că este veteran de război sau beneficiar al Decretului-Lege nr.118/1990  (dacă e cazul);
 • Declaratie pe propia raspundere ca detine/nu deţine un alt loc de parcare de domiciliu, detine/nu deţine garaj auto pe domeniul public al Municipiului Călăraşi, este prima  / a doua /…….. /, solicitare pentru adresa mentionata in cerere.

Documente necesare pentru persoane juridice:

 • Certificat de înregistrare al societăţii – copie;
 • Certificatul de înmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă - dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie şi original pentru conformitate;
 • Certificat fiscal – fara datorii la bugetul local;
 • Contract de comodat în formă autentică privind dreptul de folosinţă/utilizare al autovehiculului (dupa caz);
 • Declaratie pe propia raspundere ca detine/nu deţine un alt loc de parcare de domiciliu, detine/nu deţine garaj auto pe domeniul public al Municipiului Călăraşi, este prima  / a doua /…….. /, solicitare pentru adresa mentionata in cerere;
 • Imputernicirea, insotita de BI/CI, a persoanei desemnate sa depuna documentele in numele societatii.

Nota: După atribuirea/licitarea a cate unui loc de parcare pe apartament/familie, daca rămân locuri libere, acestea pot fi licitate in cadrul aceleași ședințe, de persoanele care au solicitat mai multe locuri de parcare și au îndeplinit condițiile de eligibilitate.

Președinte comisie,

Iane Scarlat