Călăraşi / Consilierii locali, convocaţi azi în şedinţă extraordinară. Iată ordinea de zi!

Călăraşi / Consilierii locali, convocaţi azi în şedinţă extraordinară. Iată ordinea de zi!

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, marţi, 10.09.2019, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2019.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul: „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi prin crearea unui spaţiu urban pietonal multifuncţional în zona centrală a municipiului”.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Îmbunătăţirea transportului public de călători în municipiul Călăraşi şi creşterea performanţelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului și monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficiente”.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul: ,,Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local”.

Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin