Noi facilităţi pe perioada stării de alertă adoptate de MEEMA pentru beneficiarii programelor naţionale gestionate

Noi facilităţi pe perioada stării de alertă adoptate de MEEMA pentru beneficiarii programelor naţionale gestionate

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a adoptat, prin Ordin al Ministrului publicat în Monitorul Oficial, măsuri pe perioada stării de alertă, care vin în sprijinul IMM-urilor beneficiare ale programelor naţionale destinate înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii derulate de MEEMA.

" Aceste seturi succesive de măsuri economice pe care le-a luat Guvernul României au avut ca punct de pornire şi permanent reper situaţia concretă din piaţă, pe care ne-au transmis-o firmele cu care am fost într-un dialog continuu. Aceste măsuri constituie un sprijin real pentru agenţii economici în relansarea activităţii şi revenirea lor pe piaţă, în noul context economic post-pandemie", a declarat Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

În conformitate cu ordinul Ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri nr. 1802/28.05.2020, pe perioada stării de alertă:
- În domeniile în care se menţin restricţii, clauzele contractelor încheiate cu beneficiarii programelor gestionate de MEEMA se adaptează cu luarea în considerare a condiţiilor excepţionale generate de starea de alertă;
- Situaţiile generate de deciziile emise de autorităţi se analizează individual şi nu constituie motiv de încetare a contractului/recuperarea finanţării după ieşirea din starea de urgenţă, dacă beneficiarul respectă obligaţiile contractuale începând cu data încetării stării de alertă. 
- Durata de implementare a contractelor încheiate în domeniile de activitate afectate şi pe perioada stării de alertă se poate prelungi cu perioada stării de alertă 
- Contractul/acordul de finanţare se poate modifica, în condiţiile dispoziţiilor cuprinse în acesta şi în limitele legii, prin act adiţional semnat de ambele părţi;
- Pe perioada stării de alertă administratorul programelor nu întreprinde nici un demers pentru recuperarea ajutorului de minimis acordat beneficiarilor care au fost afectaţi ca urmare a măsurilor impuse de autorităţi
- Aceste dispoziţii NU POT conduce la exonerarea de răspundere a beneficiarilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile până la data decretării stării de urgenţă.

Ordinul Ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri nr. 1802/28.05.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 476/04.06.2020 dă posibilitatea beneficiarilor afectaţi de măsurile instituite de autorităţi pe perioada stării de alertă, să beneficieze de reglementările pe perioada pandemiei SARS-CoV-2, fără a se dispune rezilierea contractului de finanţare şi recuperarea ajutorului de minimis acordat, pentru aceste motive. 

Biroul de presă