Executivul a alocat fondurile necesare pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și asigurare cu utilități a grupurilor sanitare din unitățile de învățământ preuniversitar

Executivul a alocat fondurile necesare pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și asigurare cu utilități a grupurilor sanitare din unitățile de învățământ preuniversitar

Guvernul României a adoptat în ședința de joi, 30 mai, o hotărâre prin care este repartizată suma de 64.900 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de amenajare și asigurare cu utilități a grupurilor sanitare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

Această sumă a fost alocată în bugetul Ministerului Educaței Naționale la Capitolul Cheltuieli de capital, Titlul 51 Transferuri între unități ale administrației publice, încă din luna februarie a anului 2019.

Adoptarea acestui act normativ va determina creșterea calităţii actului educaţional și desfășurarea activităților școlare într-un cadru sigur și modern în învățământul preuniversitar.

Prin această măsură se urmărește asigurarea de condiții optime, precum și acces egal şi sporit la o educație de calitate pentru peste 61.500 de elevi.

Reamintim că în anul 2017, în rețeaua de învățământ preuniversitar de stat funcționau 2.219 unități de învățământ cu grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă și fără canalizare. În urma măsurilor întreprinse de Executiv și autoritățile locale, la începutul anului 2019, în rețeaua de învățământ preuniversitar de stat mai funcționau 1.180 de școli cu grupuri sanitare neconforme, dotate necorespunzător sau amplasate în exteriorul construcțiilor de învățământ.

Precizăm că sumele alocate de Executiv vin în completarea sumelor repartizate din bugetul local, astfel fiind sprijinite autoritățile locale în responsabilitatea cărora se află infrastructura școlară.

BIROUL DE COMUNICARE