Călăraşi / 10 localităţi rurale figurează pe lista proiectelor aprobate pentru finanţare prin FDI (2)

Călăraşi / 10 localităţi rurale figurează pe lista proiectelor aprobate pentru finanţare prin FDI (2)

Comisia Națională de Strategie și Prognoză a făcut publice o nouă serie de 469 de proiecte de apă, canal, energie, sănătate sau infrastructură pentru comunitățile locale, care vor fi finanțate de Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI).

Pe lista proiectelor aprobate pentru finanţare, potrivit Ordinului preşedintelui CNSP nr 280 / 02.10.2019 figureaztă şi 10 localităţi din judeţul Călăraşi, valoarea totală a acestora fiind de 227.206.326 lei.

Primele 116 proiecte finanţate prin FDI au fost aprobate prin Ordin al Preşedintelui CNSP în septembrie. Plafonul de contractare pentru acest an este de 10 miliarde de lei.

Fondul de Dezvoltare și Investiții este destinat finanțării proiectelor de dezvoltare care cuprind investiții sau lucrări de întreținere și reparații curente ale primăriilor, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în domenii prioritare precum sănătate, educație, apă și canalizare, rețea de energie electrică și rețea de gaze, înfrastructura de transport, salubrizare, rețea de iluminat public, precum și în alte domenii. Fondul se utilizează și pentru proiecte de investiții ale universităților: construcția și modernizarea infrastructurii didactice, de cercetare, a spațiilor de masă și cazare pentru studenți și a centrelor de conferință.

Valoarea totală a FDI este echivalentul în lei a 10 miliarde de euro, calculat la data întrării în vigoare a OUG 114/2018.

Programul se va derula pe o perioadă de 20 de ani.

 

Judeţul Călăraşi / Lista proiectelor aprobate pentru finanţare prin FDI conform Ordinului preşedintelui CNSP 280 / 02.10.2019

Comuna Frumuşani / Lucrări de iluminat: 487.895 lei

Comuna Borcea / Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale: 17.676.525 lei

Comuna Alexandru Odobescu / Asfaltare drumuri de interes local: 26.220.775 lei

Comuna Lupşanu / Modernizare străzi: 12.814.075 lei

Comuna Grădiştea / Lucrări de reabilitarte şi modernizare sistem de iluminat public în comună: 552.229 lei

Comuna Tămădău Mare / Modernizare drumuri de interes local în satele Călăreţi, Tămădău Mic, Plumbuita, Săcele şi Tămădău Mare: 21.154.395 lei

Comuna Ileana / Lucrări de modernizare şi asfaltare străzi şi drumuri în comună: 37.506.263 lei

Comuna Vâlcele / Modernizare drumuri de interes local: 39.552.994 lei

Comuna Cuza Vodă / Modernizare drumuri de interes local: 47.695.192 lei

Comuna Fundeni / Modernizarea infrastructurii rutiere din comună; 23.545.983 lei.

 

Judeţul Călăraşi / Lista proiectelor finanţate prin FDI (1)

Consiliul Judeţean Călăraşi / Corp nou de spital S+P+2E în incinta Spitalului de Psihiatrie Săpunari: 69.881.737 lei

Comuna Mânăstirea / Modernizarea reţei de drumuri de interes local: 10.026.999 lei

Oraşul Lehliu Gară / Modernizare străzi în oraşul Lehliu Gară şi satele componente Răzvani şi Buzoeni: 39.360.498 lei

Comuna Vasilaţi / Asfaltare străzi: 36.797.300 lei

Comuna Dor Mărunt / Modernizare străzi prin asfaltare în satele Dor Mărunt şi Dâlga: 13.249.541 lei