S-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor C.A. la Societatea Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi

Consilierii judeţeni au votat miercuri Hotărârea privind declanșarea procedurii de selecție  a membrilor Consiliului de Administrație  la Societatea DRUMURI şi PODURI S.A. Călăraşi.

Comisia de selecţie este formată din 3 membri printre aceştia figurând şi consilierul judeţean PSD, Marian Ichim, validat miercuri prin votul colegilor săi.

Comisia de selecție va întocmi planul de selecție, va derula întreaga procedură de selecție și va propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație.

Cuantumul indemnizației fiecărui membru al comisiei de selecție va fi în procent de 20% pe lună din indemnizația Directorului General al Sociețății DRUMURI şi PODURI S.A. Călăraşi.

Consiliul de Administrație va fi alcătuit din 5 (cinci) membri dintre care cel puțin 2 (doi) membri trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

În componența Consiliului de Administrație nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare, Consiliul Judeţean, ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. 

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea DRUMURI şi PODURI S.A. Călăraşi va avea loc începând cu data de 22 iunie 2018.

 

Calendarul activităților din cadrul Procedurii de selecție:

Nr. crt. Activitate Termen Responsabil
1. Declanșarea procedurii De la data stabilita în Hotărârea Consiliului Județean Consiliul judeţean Călăraşi (Autoritatea publică tutelară), A.G.A.
2. Elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție 10 zile de la data declanșării procedurii Comisia de selecție
3.

Aprobare Plan selecție, criterii de selecție, profil Consiliu de Administrație și profil candidat,

Publicare Plan selecție

10 zile de la data declanșării procedurii

Consiliul judeţean Călăraşi,

Comisia de selecție

4. Definitivarea Componentei integrale a planului de selecție Până la data semnării contractului de mandat Comisia de selecție
5. Publicarea anunțului de selecție Cel mult 15 zile de la publicarea Planului de Selecție Consiliul judeţean Călăraşi, Comisia de selecție
6. Depunerea candidaturi Termen 30 zile de la anunt selectie Candidați
7. Evaluarea dosarelor 2 zile de la data limită de depunere a dosarelor – Comisia de selecție
8. Solicitare clarificări În termen de 4 zile de la evaluare – Comisia de selecție
9. Definitivarea listei scurte, afișarea acesteia În termen de 1 zi de la clarificări – Comisia de selecție

10.

Elaborarea şi publicarea Scrisorii de aşteptări

Cel târziu o data cu stabilirea listei scurte a candidaților

Consiliul judeţean Călăraşi,

A.G.A, C.A. – Comitet de nominalizare și remunerare

11. Depunerea declarației de intenție de candidații rămași în lista scurtă În termen de 15 zile de la afișarea listei scurte – Candidații din lista scurtă
12. Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat În termen de 2 zile de la depunerea declarației de intenție – Comisia de selecție
13. Selecția finală pe baza interviului În termen de 3 zile de la analiza declarației – Comisia de selecție
14. Întocmirea raportului final În termen de 1 zile de la interviu – Comisia de selecție
15. Transmiterea raportului final către Autoritatea Publică Tutelară În termen de 1 zile de la intocmirea raportului – Comisia de selecție