Imobile, aflate în administrarea MTS, vor trece în domeniul public al judeţului şi administrarea CJ Călăraşi

csm calarasiPe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, programată miercuri, 30 mai, se află şi Hotărârea privind solicitarea de transmitere a unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.

„Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale, se face la cererea consiliului local/judeţean prin hotărâre a Guvernului.

Prin adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, nr. 44476/03.05.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 8317/11.05.2018, ni se solicită disponibilitatea de a prelua un număr de 10 imobile înscrise în anexa la prezentul proiect de hotărâre, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, ca urmare a implementării Strategiei generale pentru descentralizare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 229/2017, şi desfiinţărea direcţiilor judeţene de sport şi tineret.

În acest sens, Consiliul Judeţean Călăraşi, prin adresa nr. 8317/16.05.2018, şi-a afirmat disponibilitatea de a prelua în domeniul public al judeţului Călăraşi, imobilele menţionate mai sus, şi iniţierea demersurilor necesare transmiterii imobilelor în proprietatea judeţului Călăraşi.

Preluarea bunurilor este posibilă potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, declarându-se din bun de interes public naţional în bun de interes public judeţean sau local”, se arată în Expunerea de Motive la PH mai sus – menţionat.

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. crt. Nr. M.F. Cod de clasifi-care Denumire Date de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun Observaţii privind intabularea
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/concesiune Conce-siune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
1. 102727 8.26.02 Spaţii pentru administraţie Sediu DTSJ Călăraşi: 5 camere, sediu CSM Călăraşi: 3 camere, atelier tâmplărie, atelier instalator, 5 vestiare muncitori, centrală termică Sala Sporturilor, SC CATEX Călăraşi Ţara: România; Judeţ: Călăraşi; MRJ Călăraşi, Bld. Republicii, nr. 39 1981 1 Hotărârea Consiliului Local Călăraşi nr. 45/2001, Hotărârea Guvernului nr. 759/03.07.2003 În administrare Imobil Intabulat, CF nr. 29559 – C1
2. 102732 8.26.02 Sala Sporturilor Sală de jocuri cu tribună 600 locuri şi anexe Microhotel „Dunărea”, Microhotel „Consid” Ţara: România; Judeţ: Călăraşi; MRJ Călăraşi, Bld. Republicii, nr. 39 1975 1.460.350 Hotărârea Consiliului Local Călăraşi nr. 45/2001, Hotărârea Guvernului nr. 759/03.07.2003 În administrare Imobil Intabulat; Încheierea nr. 12344/2007; Nr. cadastral 1244, CF nr. 8133
3. 102734 8.26.02 Construcţie metalică sală de atletism Sală pentru antrenamente fără tribune cu anexe Sala Sporturilor, SC CATEX Călăraşi Ţara: România; Judeţ: Călăraşi; MRJ Călăraşi, Bld. Republicii, nr. 39 1992 1.010.893 Hotărârea Consiliului Local Călăraşi nr. 45/2001, Hotărârea Guvernului nr. 759/03.07.2003 În administrare Imobil Intabulat; Încheierea nr. 12344/2007; Nr. cadastral 1244; CF nr. 8133
4. 102739 8.26.02 Corp de legătură Hol de legătură între vestiare sportivi şi Sala Sporturilor Sala Sporturilor, spaţii administrative Ţara: România; Judeţ: Călăraşi; MRJ Călăraşi, Bld. Republicii, nr. 39 1975 1 Hotărârea Consiliului Local Călăraşi nr. 45/2001, Hotărârea Guvernului nr. 759/03.07.2003 În administrare Imobil Intabulat; Încheierea nr. 12344/2007; Nr. cadastral 1244; CF nr. 8133
5. 102751 8.26.02 Sediu radioclub judeţean Incintă cu aparatură pentru radioamatori CSS Călăraşi, teren 2 iarbă Ţara: România; Judeţ: Călăraşi; MRJ Călăraşi, Bld. Republicii, nr. 39 1990 48.586 Hotărârea Consiliului Local Călăraşi nr. 45/2001, Hotărârea Guvernului nr. 759/03.07.2003 În administrare Imobil Intabulat; Încheierea nr. 22355/2007; Nr. cadastral 1245; CF nr. 8618
6. 102753 8.26.02 Bază sportivă – Teren de volei Teren de volei Teren minifotbal, teren 2 iarbă Ţara: România; Judeţ: Călăraşi; MRJ Călăraşi, Bld. Republicii, nr. 39 1975 10.390 Hotărârea Consiliului Local Călăraşi nr. 45/2001, Hotărârea Guvernului nr. 759/03.07.2003 În administrare Imobil Intabulat; Încheierea nr. 22357/2007; Nr. cadastral 3254; CF nr. 8616
7. 102754 8.26.02 Bază sportivă – Teren de handbal Teren de handbal, împrejmuire carturi Teren minifotbal, teren 2 iarbă Ţara: România; Judeţ: Călăraşi; MRJ Călăraşi, Bld. Republicii, nr. 39 1990 225.606 Hotărârea Consiliului Local Călăraşi nr. 45/2001, Hotărârea Guvernului nr. 759/03.07.2003 În administrare Imobil Intabulat; CF nr. 22357
8. 102756 8.26.02 Bază nautică Hangar pentru canotaj şi Kaiac-canoe, 2 nivele, anexe Pădurea Dumbrava, braţ Borcea Ţara: România; Judeţ: Călăraşi; MRJ Călăraşi; Braţul Borcea 1975 95.247 Hotărârea Consiliului Local Călăraşi nr. 45/2001, Hotărârea Guvernului nr. 759/03.07.2003 În administrare Imobil Intabulat; Încheierea nr. 22352/2007; Nr. cadastral 1254; CF nr. 8620
9. 145269 8.26.02 Teren Teren fără construcţie Consiliul Local, Complexul Pescăruş Ţara: România; Judeţ: Călăraşi; MRJ Călăraşi, Bld. 1 Mai, nr. 2 2002 195.984 Act de vânzare-cumpărare nr. 3384/2002, Carte funciară nr. 3089/19.02.2003, Hotărârea de Guvern nr. 759/03.07.2003 În administrare Imobil Intabulat; CF nr. 419
10. 145270 8.26.02 Sediu CSM Imobil şi teren în suprafaţă de 3296 m.p. Consiliul Local, Complexul Pescăruş Ţara: România; Judeţ: Călăraşi; MRJ Călăraşi, Bld. 1 Mai, nr. 2 2002 2.394.716 Act de vânzare-cumpărare nr.4099/2002, Carte funciară nr. 3089/03.07.2003; Hotărârea de Guvern nr. 759/03.07.2003 În administrare Imobil Intabulat; CF nr. 419