Consiliul Județean, convocat luni, 12 aprilie, în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi, PH-ul privind aprobarea bugetului propriu al Județului pe 2021!

Consiliul Județean, convocat luni, 12 aprilie, în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi, PH-ul privind aprobarea bugetului propriu al Județului pe 2021!

Consiliul Judeţean Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară, luni, 12 aprilie 2021, ora 1200, cu următorul proiect al ordinii de zi:

Depunerea jurământului de către consilierul județean a cărui mandat a fost validat prin încheierea din 01.04.2021 a Tribunalului Călărași, pronunțată în dosarul nr. 434/116/2021

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4991/24.03.2021, Raportul Președintelui CJC, nr. 5917/07.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 5918/07.04.2021;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2020 în exercițiului bugetar 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5800/06.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 5802/06.04.2021;
  3. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călărași, în procent de 6%, din impozitul pe venit estimate a fi încasat la nivelul Județului Călărași, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5814/06.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 5815/06.04.2021;
  4. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5812/06.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 5813/06.04.2021;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, împreună cu Asociatia Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO), la depunerea proiectului „AL-IN – Acțiuni Localizate și Incluziune în comunități rome din Județul Călărași”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5008/08.04.2021, Raportul DDRRE, nr. 5009/08.04.2021

Art. 2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.