CJ Călărași | Ce investiții sunt propuse spre finanțare din excedentul bugetar rezultat la finele anului trecut

CJ Călărași | Ce investiții sunt propuse spre finanțare din excedentul bugetar rezultat la finele anului trecut

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Călărași, programată luni, 12 aprilie, de la miezul zilei, în sistem online, figurează și Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020, în exercițiul bugetar 2021.

E vorba de suma de 4.903.000 lei care va fi utilizată pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții:

- Retele tehnico-edilitare (alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, electrice) si circuite carosabile, pietonale, amenajare spatii verzi pentru Locuințe de serviciu (ANL) - B-dul Nicolae Titulescu nr.1 bis, Municipiul Calarasi - execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, taxe avize, comisioane, Cofinantare racord electric, inclusiv diverse și neprevăzute: 458 mii lei;

- Modernizare, reabilitare etaj 3 corp A cu scarile aferente corp A (scara1 - etajele 2-4; scara 2 - etajele P-4) + corp B etajele 1-5, cu scara aferenta corp B etajele P-5-SJU Calarasi, executie lucrari, inclusiv asistenta tehnica, SSM, comisioane: 1.814 mii lei;

- Demolare Gospodarie de apa, demontare si remontare retele exterioare, demontare si relocare chiller, existente pe amplasamentul corpului nou de spital - execuție lucrări, asistenta tehnica, servicii SSM, comisioane, taxe, diverse si neprevazute: 1.211 mii lei;

- Consultanta pentru elaborare proiect "Consolidarea capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului Sars-CoV-2", servicii audit si servicii informare si publicitate: 114 mii lei;

- Demolare: corp clădire CT, coșuri de fum Centrală termică, corp magazii C7, C13, C8, șopron metalic – faza Expertiză tehnică și Documentație Tehnică pentru Autorizarea Demolării, inclusiv taxe, avize: 50 mii lei;

- Modernizare, reabilitare corpuri A + B - Parter + demisol, cu scările aferente corp A (scara 2 - zona demisol) și corp B - (zona demisol), SJU Calarasi, faza PT + DE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului: 42 mii lei;

- Revizie documentatie DALI pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice la corpurile A, B, C, D la Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Pompei Samarian Calarasi: 24 mii lei;

- Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași - Expertiza tehnica, Documentație de Avizare Lucrări de Intervenții - Gospodărie de apă și adăpost ALA, inclusiv taxe, avize: 40 mii lei;

- Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași - Sistem de producere a gazelor medicale 50 posturi - Studiu de fezabilitate, taxe, avize: 5 mii lei;

- Spitalul Judetean de Urgenta Călărași - Modernizarea sistemului de producere a gazelor medicale - Studiu de fezabilitate, taxe, avize: 5 mii lei;

- Expertiză tehnică pentru corpurile de cladire F, G, H, din incinta S.J.U. Călărași: 143 mii lei;

- Extindere Unitate Primiri Urgențe din cadrul SJU Călărași prin înființare heliport și spații parcare, precum și dotări necesare desfășurării actului medical de urgență în condiții optime: 5 mii lei;

- Spital de Psihiatrie Săpunari – Corp nou de spital S+P+2E în incinta Spitalului de Psihiatrie Săpunari PT + execuție lucrări, taxe avize: 15 mii lei;

- Proiect “Modernizarea şi reabilitarea drumurilor județene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuța - limită județ Ialomița, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuța - limită județ Ialomița, km. 0+000 - km 15+365” - cofinantare proiect, elaborare PT, documentații avize, taxe și demarare executie lucrari (investiție multianuală) – FEDR: 977 mii lei.