Consilierii judeţeni, convocaţi marţi, în şedinţă ordinară de plen. Iată ordinea de zi!

Marţi, 28 februarie începând cu ora 12.00 va avea loc şedinţa ordinară de plen a Consiliului Judeţean, pe ordinea de zi figurând următoarele Proiecte de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Călărași în domeniul privat al județului Călărași a unor active corporale de natura mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare expirată, în vederea scoaterii din funcțiune,

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași la proiectul ”Dunărea – un fluviu cu o bogată istorie”,

3. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului Județean pentru Cultură și Creație Călărași, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare

4. Proiect de hotărâre privind emiterea unei licențe de traseu Societății DINAMIC JOB S.R.L. în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate special

5. Proiect de hotărâre privind emiterea unei licențe de traseu Societății DIVERTIS TUDOR S.R.L. în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale,

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociației ECOAQUA Călăraşi, în vederea achiziţionării unui bun imobil

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea restului de executat și a reluării lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții ”Centrul Județean pentru Cultura si Administrație Publica - Barbu Știrbei – Biblioteca Județeană ALEXANDRU ODOBESCU"

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea programelor și proiectelor culturale ale Centrului Județean pentru Cultură și Creație Călărași pentru anul 2019.

9. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii nr. 10/2010 privind înfiinţarea Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi,

10. Proiect de hotărâre privind admiterea plângerii prealabile formulate de Instituția Prefectului - Judeţul Călăraşi,

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind constituirea Consiliilor de administraţie ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului Judeţean Călăraşi,

12.Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de management al domnului Neagu Marian, Managerul Muzeului ”Dunării de Jos” Călărași,

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârea nr. 122/2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi,

14. Proiect de hotărâre pentru modificare Hotărârii nr.114/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Comisia de Orientare Școlară și Profesională Călărași,

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică,

16.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Călărași în vederea participării la activitățile Comisiilor și a Grupurilor de lucru din cadrul Adunării Regiunilor Europene,

 

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Călărași în vederea participării la activitățile Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale Europei,

18. Proiect de hotărâre privind admiterea/respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Jipa Penelopa – Alina,

19. Diverse