Iliuţă propune consilierilor judeţeni continuarea lucrărilor la Biblioteca Judeţeană

Marţi pe ordinera de zi a şedinţei de plen a Consiliului Judeţean figurează şi Hotărârea privind aprobarea restului de executat și a reluării lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții ”Centrul Județean pentru Cultura si Administrație Publica - Barbu Știrbei – Biblioteca Județeană ALEXANDRU ODOBESCU".

Potrvit iniţiatorului Hotărârii, Vasile Iliuţă, consilierii judeţeni ar trebui să aprobe valoarea maximă rest de executat precum şi reluarea lucrărilor la obiectivul mai sus menţionat.

Lucrările de execuție au fost sistate prin Hotărârea nr. 12/27.01.2016, ca urmare a încetării de drept a contractului de lucrări. În etapa următoare sistării a fost stabilit stadiul fizic și a fost revizuită Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție elaborată în anul 2012.

Revizuirea care a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 111 din 31.08.2016, a apărut ca necesară în sensul apariției unor noi funcționalități și reconfigurarea instalațiilor aferente cu scopul eficientizării investiției și reducerii costurilor de operare și mentenanță. A fost reconsiderată funcționalitatea spațiilor și dispunerea lor pe nivele, menținând capacitatea de depozitare a cărților de aproximativ 300.000 de volume.

În urma revizuirii documentației inițiale a rezultat o nouă valoare a Devizului general, respectiv: valoarea totală de 14.476.598 lei (3.245.510 euro), inclusiv TVA, din care lucrări C + M - 11.602.051 lei (2.601.065 euro), inclusiv T.V.A., la cursul info din 11.08.2016 - 4,4605 lei/euro, valoare aprobată prin Hotărârea nr. 111 din 31.08.2016.

Astfel, s-a stabilit valoarea maximă totală a investiției, rest de executat – 7.514.623,7 lei, inclusiv T.V.A. (19%), din care valoarea maximă a contractului de lucrări care va fi supus licitației este de 7.016.667,2 lei, inclusiv cu T.V.A. (19%).

După aprobarea reluării lucrărilor de execuție, se va putea demara procedura de achiziție a lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 

 

Centrul Județean pentru Cultură şi Administrație Publică

”Barbu Știrbei” - Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu

Rest de executat

mii lei
cu TVA
Valoare totală rest 7514,6237
din care:
1 Valoare rest lucrări, supusă licitației: 7016,6672
Lucrări C+M 4837,6165
Utilaje si echipamente 2119,7620
Cheltuieli conexe OS 47,3860
Probe tehnologice 7,7350
Pregătire personalului de exploatare 4,1650
2 Alte cheltuieli (supuse achiziției): 142,6510
Asistenta tehnica proiectant 14,8550
Asistenta tehnica diriginți de șantier 62,3440
Documentaţie pentru autorizare PSI (la finalizarea lucrărilor) 17,8500
Certificat energetic (la finalizarea lucrărilor) 47,6000
3 Taxe, comisioane ISC, CSC, etc. 76,8450
4 Cheltuieli Diverse și neprevăzute 278,4600