Consilierii judeţeni, convocaţi, joi, în şedinţă extraordinară. Iată ordinea de zi!

Consilierii judeţeni sunt convocaţi joi, 16 martie, începând cu ora 13.00 în şedinţă extraordinară de plen, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 401C tronson (DJ 301) Cucuieți – Progresu - Sohatu (intersecție DJ 412) km 21+500 - km 11+623 și DJ 412 tronson Sohatu - DJ 402 km 61+780 - km 55+535”, precum și aprobarea cofinanțării acestuia în vederea derulării prin Programul Național de Dezvoltare Locală

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție ”Modernizare DJ 411 Chirnogi – Radovanu -Crivăț - Limita județului Giurgiu (Hotarele) km 0+000 – km 18+090, Faza – Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție”, precum și aprobarea cofinanțării acestuia în vederea promovării prin Programul Național de Dezvoltare Locală

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție ”Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 211 D tronson DN21 (Ștefan Vodă) – Libertatea – DN 3B (Dichiseni) km 13+500 – km 41+500, Faza – Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție”, precum și aprobarea cofinanțării acestuia în vederea promovării prin Programul Național de Dezvoltare Locală

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general al obiectivului de investiție ”Reabilitarea drumului județean DJ 403 între DN 31 (Mânăstirea) – Luica – DN 4 (Șoldanu) – Radovanu (DJ 411), km 0+000 – km 34+800, Faza – Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție”, precum și aprobarea cofinanțării acestuia în vederea promovării prin Programul Național de Dezvoltare Locală

PREŞEDINTE,                                                 

ec. Vasile ILIUȚĂ