Consilierii judeţeni, convocaţi joi, 12 aprilie, în şedinţă extraordinară. Iată ordinea de zi!

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 12 Aprilie 2018, ora 12.00, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare suprafață de joc – Stadionul municipal – teren central Ion Comșa” – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Investiții

2. Informare privind intenția de folosire a spațiului aparținând fostei UM din Călărași, str. Independenței, nr. 5, trecută în administrarea Consiliului Județean Călărași prin HG 1018/2018

3. Dezbatere asupra activității ADI Ecomanagement Salubris Călărași, ADI Ecoaqua Călărași, S.C. Ecoaqua S.A. Călărași și S.C. Drumuri și Poduri S.A. Călărași

4. Diverse