Consilierii judeţeni au aprobat continuarea activităţii societăţii Iridex pentru o perioadă de 90 de zile

Pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean, desfăşurată luni, 2 iulie, s-a aflat şi Hotărârea privind aprobarea demersurilor necesare asigurării operării Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești.

În absenţa colegilor de la PSD şi ALDE, consilierii judeţeni au aprobat continuarea activităţii societăţii Iridex Group Import – Export SRL pentru o perioadă de 90 de zile conform dispoziţiilor art. 33 alin. (3) din Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2016, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condițiile Contractului nr. 1094 din 24.05.2016 pentru delegarea operării centrului pentru managementul integrat al deșeurilor de la Ciocănești și a stațiilor de transfer de la Lehliu-Gară, Oltenița, Călărași, precum și a transportului deșeurilor de la  stațiile de transfer către centrul de management integrat.

De asemenea consilierii prezenţi şi-au dat acordul în privinţa altor două solicitări formulate de ADI Ecomanagement Salubris şi anume: mandatarea președintelui ADI Ecomanagement Salubris, Marius Eugen Fulga, sa voteze modificarea statutului Asociației, in sensul ca, procedura de licitație si încheiere a contractului de delegare pentru operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocanesti sa fie de competenta ADI Ecomanagement Salubris, respectiv demararea procedurii pentru constatarea stării de urgenta in paralel cu începerea procedurii legale pentru o noua atribuire a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocaneşti.

„Serviciul de operare a centrului pentru managementul integrat al deșeurilor a fost delegat, în conformitate cu prevederile legale, prin contractul nr. 1094/24.05.2016, Societății Iridex Group Import Export România. Prin adresele 575/26.03.2018 și 608/04.04.2018, societatea mai sus menționată solicita modificarea tarifului practicat în zona Centrului Integrat de management al deșeurilor, motivând solicitarea de existența unui dezechilibru economic financiar major. Mai mult decât atât, operatorul aprecia că, în condițiile în care contractul de delegare nu va fi amendat, nu va mai putea presta serviciul, fiind nevoit să recurgă la rezilierea contractului de delegare precum și, în subsidiar, a solicitării în instanță a unor sume cu titlul de despăgubiri.

În aceste condiții, Consiliul Județean Călărași a respins prin vot, respectiv prin Hotărâre a organului deliberativ solicitările Societății Iridex Group Import Export România, mandatând expres reprezentantul său în Adunarea Generală a Asociaților să voteze împotriva acestor modificări. Pe de altă parte, concomitent cu aceste acțiuni, Pentru a vedea daca exista alta abordare privind aceste solicitări ne-am adresat Consiliului Concurentei prin adresa nr. 8741 din 17.05.2018 și Autorității de Management prin adresa nr. 8742 din 17.05.2018 pentru a vedea daca putem modifica modul de plata al redevenței (cu acordarea unei perioade de gratie de doi ani, perioada in care sa implementam colectarea selectiva) și, dacă putem depăși valoarea stabilită pentru tarif.

Consiliul Concurentei ne atenționează că nu putem modifica condițiile de plată a redevenței deoarece acest lucru poate fi interpretat ca ajutor de stat.

Același lucru ni l-a comunicat si Autoritatea de Management prin adresa nr. 35880 din 08.06.2018.

În data de 13.06.2018, S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. prin adresa nr. 902/13.06.2018 ne notifica că în situația în care nu vom încheia un act adițional la contractul de delegare nr. 1094/24.05.2016 privind operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocanesti prin care să se restabilească echilibrul financiar printr-una din metodele propuse de ei, consideră contractul încheiat începând cu data de 19.06.2018, iar în acest sens vor notifica operatorii de colectare, ca începând cu data de 19.06.2018 nu vor mai recepționa deșeuri in Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Ciocanesti.

Prin adresa nr. 3441 din 14.06.2018 am comunicat S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. ca nu putem accepta  încetarea contractului – indiferent de forma in care se propune – deoarece ADI Ecomanagement Salubris nu a încălcat prevederile contractului si nu se poate solicita rezilierea. Am argumentat acest lucru prin faptul ca atât ADI Ecomanagement Salubris cat si Consiliul Judetean Calarasi au tratat cu multa seriozitate solicitările lor, dar, acestea nu au putut fi acceptate, deoarece, fie nu respectau prevederile legale, fie clauzele prevăzute in contractul de finanțare.

ADI Ecomanagement Salubris a solicitat o întrevedere in data de 18.06.2018, propunere pe care S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. a acceptat-o prin adresa nr. 248 din 15.06.2018. Întâlnirea dintre ADI Ecomanagement Salubris si S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. a avut loc luni 18.06.18, orele 12.30 la sediul ADI Ecomanagement Salubris din Calarasi, strada 1 Decembrie 1918, nr. 1.

Cu aceasta ocazie, ADI Ecomanagement Salubris a prezentat încă o data poziția sa, in sensul ca nu este de acord cu rezilierea contractului, motivat de faptul ca nu exista o dovada a încălcării prevederilor contractuale. Singura posibilitate ar fi încetarea contractului cu acordul părților, motivata de nerealizarea prevederilor contractuale.

S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. si-a păstrat punctul de vedere transmis, in sensul ca, rezilierea produce efecte începând  cu data de 19.06.2018 iar, de la data de 20.06.2018 va opera pentru asigurarea continuității serviciului timp de 90 zile așa cum prevede Legea 51/2006.” se arată în Expunerea de Motive la PH menţionat mai sus.