CJ Călăraşi / "MANAGEMENTUL EFICIENT AL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAȘI – VELIKO-TARNOVO"

CJ Călăraşi / "MANAGEMENTUL EFICIENT AL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAȘI – VELIKO-TARNOVO"

Consiliul Județean Călărași, în calitate de partener lider, implementează, în parteneriat cu Municipalitatea Pavlikeni, Regiunea Veliko-Tarnovo din Bulgaria și cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Călărași ”General de brigada Barbu Pârăianu”, proiectul "MANAGEMENTUL EFICIENT AL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAȘI – VELIKO-TARNOVO", cod e-MS ROBG-481.

Proiectul este finanțat prin PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-BULGARIA, AXA 3: O REGIUNE SIGURĂ, având ca obiectiv specific îmbunătățirea managementului comun al riscului în regiunea transfrontalieră și se adresează comunităților de pe ambele maluri ale Dunării (Călărași și Veliko-Tarnovo), urmărind soluționarea diferitelor situații de urgență, valoarea eligibilă a proiectului fiind de 949 799,45  Euro.

Consiliul Județean Călărași achiziționează echipamente de intervenție specializate, având ca beneficiar final Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” Călărași: autovehicul cu capacitate de trecere crescută, în valoare de aproximativ 300 000 Euro, ce poate rula atât pe drumuri publice cât și pe teren accidentat (teren mlăștinos, canale de irigații, vaduri etc.) dar și în situații meteo periculoase (zăpezi abundente, viscol);

Municipalitatea Pavlikeni efectuează lucrări de reabilitare în zona albiei râului MIhalska și Lomya pentru îmbunătățirea cursului acestora, în vederea prevenirii inundațiilor în zonă;

Inspectoratul de Jandarmi Județean Călărași achiziționează un vehicul de teren dotat cu echipamente specifice, ambarcaţiuni pentru intervenţie şi salvare în situaţii de urgenţă; stație de lucru cu hartă GPS și aplicație pentru maparea zonelor de inundații sau de incendiu, care vor servi și pentru monitorizarea zonelor de intervenție în timp real.

În cadrul proiectului vor fi elaborate și semnate 9 parteneriate comune de către ambele regiuni, precum și o strategie comună și un plan de acțiuni în situații de urgență, vor fi organizate exerciții comune româno-bulgare în domeniul situațiilor de urgență.  

Utilizarea eficientă a forțelor și a noilor echipamente în timpul îndeplinirii misiunilor va permite:

- Menținerea riscurilor identificate la niveluri acceptabile;

- Asigurarea unui nivel ridicat de protecție pentru cetățeni;

- Asigurarea intervenției în timp util, cu eficiență maximă, în termenii de răspuns stabiliți de normele în vigoare;

- Limitarea pierderilor de vieți omenești, a pagubelor materiale și a efectelor adverse asupra mediului.

Rezultatele proiectului vor contribui la îmbunătățirea calității gestionării comune a riscurilor, prin acțiuni de prevenire și intervenție.

anuntcjcomunicat