SPPO / Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare SERVICIUL PUBLIC PIEȚE OBOARE CĂLĂRAȘI, titular al proiectului REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ INCINTA OBOR în localitatea Călărași, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare FĂRĂ evaluare de impact asupra mediului și FĂRĂ evaluare adecvată de către APM Călărași, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* și de evaluare adecvată, pentru proiectul REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ INCINTA OBOR, propus a fi amplasat în str. Prel. Dobrogei nr. 8B.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Călărași Șoseaua Chiciu nr. 2, jud. Călărași, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-12.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.