Ecoaqua, mai degrabă o miză politică decât economică!

Ecoaqua, mai degrabă o miză politică decât economică!

Pentru că tot ne aflăm în toiul războiului "sângeros" declanşat pe seama Ecoaqua, între oamenii buni şi cei răi, las aici spre (re)lecturare o „interpelare” adresată în mai 2017 primarului Dan Drăgulin de către un fost consilier local PSD. Are mai puţină importanţă identitatea acestuia, contează doar ce clarificări solicita acesta, nu doar în nume personal, ci al PSD-ului condus pe atunci de tandemul Ciprian Pandea – George Chiriţă, acum doi colaboratori de nădejde al duetului galben: Drăgulin – Filipescu. Ordinea lor nu contează!

Clarificările solicitate sunt mai actuale ca oricând. Lectură plăcută!

„În calitate de reprezentant al comunității locale, membru PSD, membru al Consiliul Local Călărași, având în vedere:

- finalizarea programului POS MEDIU;

- semnarea contractului de asistentă tehnică cu asocierea Romair Consulting SRL (liderul asocierii), Complex Design SRL, Top Ram Project SRL, în vederea accesării proiectului Program Operațional de Infrastructură Mare (POIM);

- începerea  preluării de noi localități în aria de operare a  ECOAQUA SA (județele Călărași și Ialomița) impusă de POIM,

solicităm următoarele clarificări:

  1. Dacă Primăria Municipiului Călărași, ADI ECOAQUA (Autoritatea Tutelară a ECOAQUA SA) și ECOAQUA SA au avut în vedere corelarea principiului solidarității cu dezvoltarea sustenabilă a Operatorului în condițiile în care 2/3 din activitatea societății este susținută de orașul Călărași și 1/3 de orașul Oltenița, orașul Urziceni neavând profit.

Cine a hotărât includerea în programul de finanțare a localităților din județul Ialomița, având în vedere că acestă extindere nu este sustenabilă și costurile vor fi suportate tot de orașele Călărași și Oltenița, celelalte localități (inclusiv Urziceni) fiind pe pierdere?

  1. Cum se aplică principiul practicării unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei deservite având în vedere că se întenționează creșterea cu încă aproximativ 20% a facturii de apă-canal, în timp ce localitățile deja preluate sunt pe pierdere.

Cine hotărăște aprobarea tarifelor la nivelul ADI ECOAQUA și în baza căror materiale justificative?

  1. Alarmant este faptul că nivelul pierderilor de apă este de peste 55% pentru orașul Călărași și observăm că se alege calea cea mai facilă: majorarea tarifelor.

Solicităm prezentarea programului de reducere a pierderilor, dinamica aplicării acestuia în ultimii 4 ani și impactul acestuia în temporizarea creșterii tarifelor .

Cine a avut atribuțiuni în monitorizarea și implementarea acestui program, în măsura în care acesta există și dacă aprobarea tarifelor a fost condiționată de acest indicator de performanță? 

  1. În urma H.G.1/2017 salariul minim brut pe țară a crescut cu 16% de la 1250 lei la 1450 lei, măsură aplicată unui procent de 65% din angații ECOAQUA SA începând cu 01.02.2017.   

Vis-a-vis de angații ECOAQUA SA, beneficiile H.G.1/2017 a fost anulate ulterior printr-o “negociere” cu sindicatul ECOAQUA care a oferit baza legală de reducere artificială a salariilor până la 85 %.

Vis-a-vis de populația călărășeană, aplicarea H.G.1/2017 se va reflecta în tarif, și implicit în inflație fără a avea certitudinea că nu s-au identificat și alte măsuri de susținere a creșterii salariale (care în realitate nu s-a produs):

  • Reducerea pierderilor
  • Restructurare
  1. Cum se poate corobora performanța economică a unei societăți comerciale în care peste 65 % din angajați au salariul minim pe economie cu raportul privind îndeplinirea indicatorilor de perfomanță ai directorului general  stabiliți la încheierea contractului de mandat pentru anii 2014 și 2015?

Cum se poate corobora performanța individuală a directorului general, unic mandatat, masurată în 2 prime în cuantum de 55.000 RON (pentru anul 2014) și 110.000 RON (pentru anul 2015) cu neperformanța economică a colectivului ECOAQUA (încadrat în proporție de 65% la salariul minim pe economie)  reflectată în aplicarea salariilor cu procent de (85-88)%?

  1. Rog verificarea legalității aprobării primelor aferente contractului de mandat în derulare și dacă este cazul audit  extern.