Servicii fiscale electronice la dispoziția contribuabililor

Servicii fiscale electronice la dispoziția contribuabililor

Ministerul Finanţelor Publice urmăreşte dezvoltarea unui parteneriat corect între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi contribuabili, prin acordarea unor servicii complete, moderne şi accesibile. În acest context, au fost implementate servicii electronice menite a facilita îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată ale contribuabililor.

Serviciul Spaţiul Privat Virtual este uşor de accesat, gratuit şi disponibil 24 de ore din 24, atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. SPV permite obţinerea informaţiilor privind situaţia fiscală, depunerea electronică a declaraţiilor fiscale şi primirea electronică a documentelor şi a actelor administrativ fiscale. Documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea celor comunicate prin poştă sau la ghişeu.

În plan local, Spaţiul Privat Virtual (SPV) înregistrează la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași peste 8132  de utilizatori, care s-au înrolat în aplicaţie de la lansarea acesteia, în anul 2014.

Instrucţiunile privind înrolarea în Spaţiul Privat Virtual sunt disponibile pe site-ul www.anaf.ro, la următorul link:

SPV - INSTRUCTIUNI

Totodată, în sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași și serviciile fiscale teritoriale, sunt la dispoziţia contribuabililor calculatoare în sistem self service, în vederea accesării serviciilor oferite de Agenția Națională de Administrare Fiscală. La cerere, contribuabilii vor fi îndrumaţi direct de către inspectorii fiscali în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale. Lista sediilor ANAF, în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii, se regăsește pe site-ul instituției, www.anaf.ro, la secțiunea Servicii oferite de ANAF.                          

Nicolae ŢIFREA                                                                         

Şef administraţie,