A fost adoptată Legea prevenirii

Legea prevenirii, inițiată de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a fost adoptată miercuri în Parlamentul României, urmând a fi trimisă spre promulgare Președintelui României.

'Legea prevenirii reprezintă un element central al politicii de reglementare a relației antreprenor—stat, fiind o etapă în strategia de îmbunătățire a cadrului de business, alături de celelalte proiecte importante ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Legea prevenirii nu va mai permite inspectorilor ce vor merge în control să aplice sancțiuni în mod automat pentru mai mult de 500 de contravenții, prevăzute în mai mult de 90 de acte normative. Prin adoptarea de către Parlament a acestui document este îndeplinit încă un obiectiv al Programul de guvernare', a apreciat ministrul Ilan Laufer.

Acest document vizează două direcții majore de acțiune.

Prima dintre ele se referă la crearea cadrului optim de educare și informare a agenților economici.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri va dezvolta un portal dedicat informării publice, autoritățile cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor având obligația, pe de o parte, să elaboreze și să difuzeze materiale documentare și ghiduri, iar pe de altă parte, să aloce pe pagina de internet proprie secțiuni special dedicate informării publice. Acestea vor cuprinde drepturile și obligațiile persoanelor care sunt supuse activităților de control, precum și atribuțiile autorităților care constată contravențiile și aplică sancțiunile.

Cea de a doua direcție de acțiune a Legii prevenirii se referă la identificarea zonei de rezonabilitate în actul de control. Acest pilon face referire la mecanismul aplicării sancțiunii contravenționale a avertismentului, la prima abatere, fără alte sancțiuni complementare, dar cu întocmirea unui plan de remediere care conține un termen de până la 90 de zile și un set de măsuri de remediere.

În aplicarea legii, contravențiile, precum și modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului. Acest act normativ este inițiat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, care deja lucrează la proiect și se adoptă de către Guvern în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I a Legii prevenirii.

Legea prevenirii intră în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Contravențiile care vor fi introduse în lege la propunerea experților din 17 ministere cu atribuții de reglementare si control sunt din domeniile fiscal, legislația muncii, agricultură, turism, ape și păduri, protecția mediului, comunicații, educație, protecția consumatorului, administrației locale, afacerilor interne.

Linia de demarcație a contravențiilor care vor intra sub incidenta legii și acele fapte care nu vor putea beneficia de prevenire din cauza gradului de pericol ridicat pe care îl prezintă, va fi stabilită de fiecare minister în parte.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat este un integrator al propunerilor de contravenții, construind mecanismul de funcționare a prevenției.

Proiectul Legii Prevenirii a fost lansat în dezbatere publică în data de 30.03.2017 iar în data de 18.05.2017 a fost aprobat în Guvern. În iunie-noiembrie proiectul a primit avize favorabile în comisiile de specialitate ale Senatului României și Camerei Deputaților.

Biroul de presă al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat