3,59% - Rata şomajului înregistrată în evidenţele AJOFM Călărași în luna iunie 2019

3,59% - Rata şomajului înregistrată în evidenţele AJOFM Călărași în luna iunie 2019

La sfârșitul lunii iunie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași erau înregistrați 3.270 șomeri (din care 1.576 femei), rata șomajului fiind de 3,59%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,60%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,01 pp. Din totalul de 3.273 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Călărași, 381 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 2.892 erau șomeri neindemnizați.

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

3.270

< 25 ani

382

între 25-29

156

între 30-39

642

între 40-49

855

între 50-55

568

peste 55 ani

667

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Călărași, urmați de cei cu studii gimnaziale, studii profesionale/arte și meserii, studii liceale, postliceale precum și universitare.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.474 persoane greu ocupabile, 1.134 foarte greu ocupabile, 591 mediu ocupabile și  71 persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași