SC Ecoaqua SA: 6 versiuni de SF pentru un proiect cofinanţat prin POIM

SC Ecoaqua SA: 6 versiuni de SF pentru un proiect cofinanţat prin POIM

Directorul general al SC Ecoaqua SA, Cezar Neagu, a declarat recent în cadrul unei şedinţe de lucru a AGA ADI Ecoaqua că până în momentul de faţă au fost elaborate nu mai puţin de 6 versiuni a Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a operatorului regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014 – 2020”, proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 – 2020.

„Versiunea preliminară a Studiului de Fezabilitate a fost elaborată şi depusă de consultantul Romair Consulting la Ecoaqua pe 15 noiembrie 2017. După analiza, completarea şi verificarea a 3 variante revizuite, SF revizia 4 a fost aprobat prin CTE Ecoaqua (Comisia Tehnică Economică) pe 8 iunie 2018 şi depus apoi la AM POIM (Autoritatea de Management) pe 15 iunie 2018. Conform SF Rev. 4 valoarea estimată a fost de 328.176.633 euro, preţ fără TVA. După analiza şi verificarea de către AM POIM şi BEI (Banca Europeană de Investiţii), SF-ul a fost revizuit care ulterior a fost depus la AM POIM pe 24 iulie 2019. Conform SF Rev. 5, valoarea estimată a proiectului a fost de 247.643.212 euro, preţ fără TVA. Începând cu luna august 2019 au avut loc întâlniri de lucru la sediul MFE – AM POIM cu reprezentanţii AM, POIM, BEI, Ecoaqua şi Romair Consultin pentru reanalizarea opţiunilor de realizare a unor obiective de investiţii. Romair Consulting a revizuit SF-ul în baza comentariilor şi a recomandărilor formulate de experţi iar pe 10 decembrie 2019, Ecoaqua a depus SF Rev. 6 la AM POIM pentru a fi analizat atât de experţii AM POIM, BEI cât şi de consultanţii Comisiei Europene (JASPERS). Valoarea estimată acum este de 260.580.233 euro, fără TVA” a spus Cezar Neagu care a prezentat şi motivele revizuirii Studiului de Fezabilitate „Încadrarea în costurile de referinţă maxime specifice: 1000 euro / locuitor – apa potabilă şi 2000 euro / locuitor – apă uzată; Analiza cost – beneficiu, politica tarifară şi calculul diferenţei de finanţat – funding – gap; Constrângerile bugetare şi necesitatea încadrării în limitele ratei de suportabilitate au dus la eliminarea unor investiţii din Proiect, urmând ca acestea să fie realizate din alte surse de finanţare / programe (investiţii în zone cu densitate mică a populaţiei, reţele la marginea cvartalelor, zone de lotizăr dar cu puţine locuinţe executate, etc); Modificări legislative apărute după elaborarea SF Rev. 4 (respectiv OUG 114 / 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene); Condiţionalităţi ce decurg din Analiza Cost – Beneficiu (indicele de suportabilitate), respectiv costul investiţiei specifice raportat la numărul de locuitori beneficiari aferenţi fiecărei localităţi şi aglomerări.”

Investiţiile incluse în proiectul mai sus – menţionat vizează alimentarea cu apă pe o lungime totală de 889 km şi de canalizare pe 790 km, lucrările urmând a fi efectuate în 83 de luni.Numărul UAT-urilor din aria Proiectului este 33 iar al localităţilor incluse este 93.