Proiecte cu finanțare europeană cu o valoare de 3,11 milioane de euro aflate în implementare! Cofinanțarea Primăriei – 2% din sumele eligibile

Proiecte cu finanțare europeană cu o valoare de 3,11 milioane de euro aflate în implementare! Cofinanțarea Primăriei – 2% din sumele eligibile

La acest moment, Primăria Municipiului Călărași implementează trei proiecte cu finanțare europeană, pe trei Programe, după cum urmează:

 

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta Veche din municipiul Călărași

Valoare totală a proiectului: 2,52 milioane inclusiv TVA

Semnarea contractului de finanțare: 29 iunie 2017

Estimarea finalizării lucrărilor din partea antreprenorului: noiembrie 2019

 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 - Integritate prin proceduri, instruire și prevenire (IPIP)

Valoare totală: 65.000 de euro

Semnarea contractului de finanțare – 29 august 2018

Prin proiect se urmărește sprijinirea dezvoltării și implementării de mecanisme care să faciliteze punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrităţii (ghiduri, proceduri operaționale, instruirea personalului prin participare la cursuri tematice), măsuri de sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislația națională și monitorizate de către SNA

 

Programul INTERREG V - A România-Bulgaria - Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență

Valoare totală: 530.000 de euro

Semnarea contractului de finanțare: 14 septembrie 2018

Proiectul, implementat în parteneriat cu Municipalitatea Belene din Bulgaria vizează achiziționarea de echipamente pentru situații de urgență: 1 nacelă, 1 volă, 3 bobcat, 1 vidanjă, 2 echipamente pentru deszăpezire

 

Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi