Clădirea fostului Cinematograf Victoria nu aparține domeniului public al Municipiului Călărași

Clădirea fostului Cinematograf Victoria nu aparține domeniului public al Municipiului Călărași

Nici gând să generez o “polemică” cu reprezentanţii Primăriei municipiului Călăraşi pe tema locaţiei fostului cinematograf Victoria. Domnul primar Drăgulin şi “ajutoarele” sale de nădejde susţin că imobilul “aparţine domeniului public al Municipiului Călăraşi, conform cărții funciare nr. 25024-CI, încheiată cu numărul 54936/2015”. Ba mai mult chiar, în opinia lor “orice act încheiat de către RADEF în legătură cu bunuri imobile aparținând domeniului public al Municipiului Călărași este lovit de nulitate”.

În acest sens, secretarul primăriei, Mărgărit Sârbu, mi-a prezentat şi două documente care ar confirma cele spuse mai sus prin intermediul unui comunicat de presă remis recent. E vorba de Hotărârea de Guvern nr 1792 din 13 decembrie 2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statutului şi din administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor “Româniafilm” în domeniul public al unor oraşe, municipii şi / sau judeţe şi în administrarea consiliilor locale sau, după caz, judeţene ale acestora. Conform anexei, la pct. 7 figurează Cinematograful Victoria, situat în B-dul 1 Mai, nr. 2, Călăraşi care trece în administrarea Consiliului Local. Imobilul, cu valoarea de inventar 4.578 lei avea destinaţia „În folosinţa Bibliotecii Judeţene Alexandru Odobescu”.

Cel de-al doilea document reprezintă un protocol de predare – primire a cinematografului, încheiat între RADEF „RomâniaFilm” şi Consiliul Local al municipiului Călăraşi, în data de 21.02.2007, în baza HG mai sus – menţionate.

Ce poţi să mai zici în faţa unor astfel de „evidenţe”? Decât că domnii de la Primărie n-au spus adevărul până la capăt.

Concret,  HG 1792 / 13.12.2006, emisă de Guvernul condus la vremea aceea de Călin Popescu Tăriceanu a fost emisă şi în baza articolului II din Legea 328 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr 39 / 2005 privind cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare. Ce conţine acest document? „Consiliile locale sunt obligate ca în termen de maximum 4 ani să asigure prin investiţiile necesare reabilitarea, dotarea şi modernizarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic preluate. În cazul în care se constată nerespectarea de către reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale a obligaţiilor ce le revin, conform protocoalelor de preluare încheiate, precum şi conform prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii va iniţia procedurile necesare pentru trecerea respectivelor imobile din domeniul public local în domeniul privat al statului”.

Cumva, în cei 4 ani, pomeniţi de lege, adică până pe 21.02.2011, primarul de atunci al Călăraşiului, Nicolae Dragu a procedat la „reabilitarea, dotarea şi modernizarea” cinematografului Victoria? Nici vorbă! Au trecut de atunci alţi 7 ani, 9 luni şi 2 zile şi locaţia arată şi mai rău!

În concluzie, în ciuda „evidenţelor” prezentate de domnul secretar Sârbu şi „preluate” pe „nemâncate”, în mod eronat şi de domnul primar Drăgulin, clădirea fostului cinematograf Victoria a revenit în administrarea RADEF care „şi-a permis” să încheie pe 7 decembrie 2017 contractul de comodat nr 19346 cu Consiliul Judeţean Călăraşi, obiectul fiind „darea în folosinţă Consiliului Judeţean în vederea înfiinţării unui centru socio – cultural pentru deservirea cetăţenilor din judeţul Călăraşi”. Ce tupeu şi pe capu’ lor!

Dacă „demonstraţia” de mai sus e curată, atunci i-aş sugera domnului primar Drăgulin să aibă „demnitatea” şi să recunoască în faţa consilierilor locali că a greşit, determinându-i să voteze în mod eronat „Proiectul de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare clădire publică -Victoriaˮ  din Municipiul Călăraşi”. Domnii consilieri ar trebui să ştie că Primăria nu poate investi nici măcar un leu găurit într-un imobil pe care nu-l deţine. De asemenea i-aş recomanda cu aceeaşi „căldură” domnului edil să procedeze şi la sancţionarea disciplinară dar şi financiară a iluştrilor profesionişti din cadrul aparatului Primăriei care i-au pus sub nas o „făcătură”. O prostie, mare cât Casa Poporului! Sigur, nu-i va ustura prea mult pentru că la ce lefuri babane, ba chiar nesimţite au, n-ar simţi mare lucru!

Scuze ar trebui să prezentaţi şi călărăşenilor că aţi aruncat banii pe fereastră, plătind contravaloarea studiului care a stabilit indicatorii tehnico - economici pentru un proiect "gândit" în jurul unui imobil care nu aparţine municipalităţii. Chiar, cât o fi costat?

 

Valoarea investiţiei ,,Reabilitare clădire publică-Victoriaˮ din Municipiul Călăraşi este de 3.257.076,09 lei la care se adaugă TVA  în sumă de 618.844,45 lei  din care C+M este de 2.449.752,12 lei  la care se adaugă TVA în sumă de 465.452,90 lei.

 

LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia (actualizată până la data de 12 decembrie 2016*)

1. La data intrării în vigoare a prezentei legi, sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film», împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente, trec în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale locale, comunale, orăşeneşti, municipale şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi în administrarea consiliilor locale respective.

2. Bunurile mobile aflate în inventarul sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic trec în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale locale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora*).

3. Odată cu transferul imobilelor prevăzute la pct. 1, consiliile locale vor prelua de la Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film» personalul aferent, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Odată cu transferul imobilelor prevăzute la pct. 1, consiliile locale respective vor prelua activul şi pasivul aferente fiecărei săli sau grădini de spectacol cinematografic pe care o primesc în administrare.

5. Punerea în aplicare a dispoziţiilor pct. 1-4 se face pe baza unui protocol încheiat între primarul unităţii administrativ-teritoriale beneficiare şi reprezentantul mandatat de către conducerea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film», în acest scop, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Protocolul încheiat va fi asumat de către consiliile locale respective prin hotărâre**).

6. Pentru realizarea interesului public general privind accesul la cultură, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să asigure, pentru o perioadă de minimum 15 ani, difuzarea cel puţin o dată pe săptămână de film cinematografic - cu prioritate a acelor producţii cinematografice realizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

----------

Pct. 6 al art. II a fost modificat de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.

7. Consiliile locale sunt obligate ca în termen de maximum 4 ani să asigure prin investiţiile necesare reabilitarea, dotarea şi modernizarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic preluate.

8. În cazul în care se constată nerespectarea de către reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale a obligaţiilor ce le revin, conform protocoalelor de preluare încheiate, precum şi conform prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii va iniţia procedurile necesare pentru trecerea respectivelor imobile din domeniul public local în domeniul privat al statului***).

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.