Guvern: Sporuri de 75-85% pentru personalul medical implicat în lupta cu COVID-19

Guvern: Sporuri de 75-85% pentru personalul medical implicat în lupta cu COVID-19

Noi reglementări privind sporul pentru condiţii de muncă deosebit de periculoase de care beneficiază personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar implicat în gestionarea cazurilor Covid-19, în perioada stării de urgenţă şi a celei de alertă.

La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat două acte normative în urma cărora, pe durata stării de alerta, personalul din unităţile sanitare şi serviciile de ambulanţă publice beneficiază de sporuri pentru condiţii de muncă deosebit de periculoase.

Este vorba despre Hotărârea pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială" şi Ordonanţa de Urgenţă privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii cauzate de evoluţia răspândirii infecţiilor determinate de virusul SARS-Cov-2.

Hotărârea de Guvern prevede pentru perioada stării de alertă şi a celei de urgenţă, acordarea sporului pentru condiţii de muncă deosebit de periculoase în procent de la 75% până la 85% din salariul de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din spitalele unităţile sanitare publice sau din structurile acestora, după caz, inclusiv pentru personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 pe perioada stării de urgenţă şi alertă.

De asemenea, in aceeaşi perioadă, personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar din serviciile de ambulanţă publice va beneficia de un spor în procent de 80%.

Mai mult, acordarea acestui spor se realizează fara eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare a locurilor de muncă emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

Conform Ordonanţei de Urgenţă, sporurile pentru condiţiile de muncă periculoase nou stabilite se vor plătit atât din Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, cât şi de la bugetul de stat.

De asemenea, actul normativ prevede că, în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către cabinetele medicilor de familie, casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală pot aplica sancţiuni graduale, începând cu avertisment la prima constatare, diminuarea contractului cu 5% la a doua constatare şi 10% la cea de-a treia.