Călăraşi / Consilierii locali convocaţi azi în şedinţă extraordinară de îndată. Iată ordinea de zi!

Călăraşi / Consilierii locali convocaţi azi în şedinţă extraordinară de îndată. Iată ordinea de zi!

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, de îndată, marţi, 19.06.2018, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Marian în vederea exercitării atribuţiilor municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentaţiei tehnice la stadiul DALI întocmită pentru proiectul cu titlul „Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui Club al pescarilor dunăreni din municipiul Călărași” finanţat din Programul Operaţional de Pescuit şi Afaceri Maritime POPAM 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi  finanţarea proiectului cu titlul „Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui Club al pescarilor dunăreni din municipiul Călărași” finanţat din Programul Operaţional de Pescuit şi Afaceri Maritime POPAM 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Călărași nr. 85 din 26.04.2018 privind modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local Călăraşi nr. 64 din 19.04.32018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Managementul comun al riscului pentru reacţii eficiente ale autorităţilor locale în situaţii de urgenţă („Joint risk management for efficient reactions of the local authorities in the emergency situations”).