CJ Călăraşi supune consultării publice proiectul bugetului propriu al județului Călărași, pe anul 2019

CJ Călăraşi supune consultării publice proiectul bugetului propriu al județului Călărași, pe anul 2019

Consiliul Judeţean Călăraşi supune consultării publice Proiectul bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022 cu anexele acestuia.

Proiectul este afișat la avizierul instituției din mun. Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, jud. Călărași și publicat pe pagina de internet  www.calarasi.ro.

Contestaţiile pot fi depuse la registratura Consiliului Județean Călărași, camera 1, în termen de 15 zile de la data afișării, între orele 08.00-16.30.

Dezbaterea publică va avea loc la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Călărași și la ședința ordinară a acestuia, organizate la sediul Consiliului Județean la o dată ce va fi stabilită și publicată, potrivit legii, în presa locală, la avizierul da la sediul Consiliului Județean Călărași și pe pagina de internet www.călărași.ro.

PREŞEDINTE,

Ec. Vasile ILIUȚĂ