Cinci personalităţi, propuse pentru a li se acorda titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Călăraşi”

Cinci personalităţi, propuse pentru a li se acorda titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Călăraşi”

Hotărârea pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Călăraşi” se va afla pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a de plen a Consiliului Judeţean, programată joi, 13 decembrie, la prânz. Aleşii judeţeni vor stabili prin vota acordarea acestui titlu unui număr de 5 personalităţi locale. Lista îi cuprinde pe prof. dr. Mihai Arbagic, fost preşedinte de CJ, la sfârşitul anilor 90 şi începutul anilor 2000, prof. Dr. Constantin Tudor, fost prefect, deputat şi inspector general şcolar, cetăţean de onoare al municipiului Călăraşi, prof. Ilie Ştefan Rădulescu, Nicolae Ţiripan, fostul director al Arhivelor Naţionale, Filiala Călăraşi şi Constantin Anghel, fermier, preşedinte SA Agrozootehnica Independenţa SA.

 

“Titlul de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Călăraşi” reprezintă cea mai înaltă distincţie ce poate fi acordată de Consiliul judeţean Călăraşi unor cetăţeni care, prin atitudinea şi activitatea lor, au contribuit ori contribuie susţinut la prestigiul Judeţului Călăraşi.

Acordarea acestui înalt titlu onorific nu este în niciun fel condiţionată de locul naşterii, domiciliu, cetăţenie, naţionalitate, pregătire profesională, domeniul în care au activat/activează, religie, vârstă, sex ori convingere politică.

Titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Călăraşi” propun a fi acordat unor marcante personalităţi ştiinţifice, culturale, sportive, politice, caritabile şi de orice altă factură care, prin activitatea lor au contribuit la crearea pe plan local, naţional ori internaţional, a unei imagini deosebite a Judeţului Călăraşi, având ca rezultate imediate realizarea unor puternice legături economico-socio-profesionale, afective, sau de orice altă lăudabilă natură, în beneficiul cetăţenilor.

Medalia, Diploma şi Legitimaţia, având inscripţionată sintagma „Cetăţean de Onoare al Judeţului Călăraşi”, vor fi înmânate în cadrul unei şedinţe ordinare de Consiliu celui îndreptăţit să le primească în urma votului, exprimat în şedinţa anterioară cu majoritate simplă, al consilierilor judeţeni. Împreună cu medalia, diploma şi legitimaţia, consider că persoanei îndreptăţite trebuie să–i fie acordate, în limitele legii, unele facilităţi care să–l facă interesat şi mândru de a susţine prestigiul comunităţii în cadrul căreia s–a afirmat.

În acest context, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi din 21.12.2017, a fost adoptată Hotărârea nr. 252 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Călăraşi”.

Pentru aducerea la îndeplinire a acestui Regulament am constituit, prin Dispoziţia nr. 159 din 05.07.2018, Comisia de analiză a propunerilor pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Călăraşi”.

Conducerea Bibliotecii Judeţene « Alexandru Odobescu » Călăraşi, prin adresa înregistrată sub nr. 19462 din 08.11.2018, ne comunică nominalizările referitoare la acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Călăraşi”.

Următoarele personalităţi ale Judeţului Călăraşi au depus documentaţii care atestă performanţele, calităţile şi meritele acestora:

a) Prof. dr. Mugurel - Mihail ARBAGIC;

b) Prof. dr. Constantin TUDOR;

c) Prof. Ilie - Ştefan RĂDULESCU;

d) Nicolae ŢIRIPAN;

Comisia de analiză, prin procesul-verbal nr. 19617 din 12.11.2018, a concluzionat că toate cele 4 personalităţi care şi–au depus documentaţiile întrunesc condiţiile pentru a le fi conferit „Cetăţean de Onoare al Judeţului Călăraşi” cu votul consilierilor judeţeni.

În consecinţă, am iniţiat, pentru şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi din 22.11.2018, proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Călăraşi” pentru cele 4 personalităţi ale Judeţului Călăraşi menţionate mai sus.

Acest proiect de hotărâre a fost scos de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

În data de 10.12.2018, a fost depus, la Comisia de analiză a propunerilor pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Călăraşi”, dosarul cuprinzând documentaţia referitoare la propunerea de conferire a acestui titlu onorific domnului Constantin ANGHEL, la propunerea domnului Magearu Anton, consilier judeţean.

Comisia s-a întrunit la aceeaşi dată, concluzionând, în procesul-verbal nr. 21506, că şi această propunere întruneşte condiţiile pentru a fi supusă aprobării Consiliului Judeţean Călăraşi.

Drept urmare, consider necesară şi oportună adoptarea unei hotărâri a Consiliului Judeţean Călăraşi în forma şi în condiţiile arătate în prezentul proiect de hotărâre.” se arată în Expunerea de Motive.