POR 2014-2020: fonduri europene pentru achiziţia de ambulanţe noi

În perioada 09.07.2018 - 31.08.2018, a fost deschis apelul POR/2018/8/8.1/8.2/1 dedicat achiziţionării ambulanţelor şi echipamentelor aferente acestora, în vederea creşterii capacităţii de reacţie şi răspuns în cazul situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor colective.

Aceste echipamente vor permite evaluarea, primul-ajutor calificat, acordarea asistenţei medicale şi transportul pacienţilor atât prin modernizarea infrastructurii existente a sistemului integrat de urgenţă, cât şi prin dezvoltarea de noi structuri în cadrul acestuia.

La sfârşitul lunii august 2018, au fost depuse cele 7 proiecte regionale, apelul fiind destinat regiunilor mai puţin dezvoltate (regiunea Bucureşti-Ilfov nu este eligibilă în cadrul Axei Prioritare 8).

Astfel, au fost depuse proiecte cu o valoare nerambursabilă (fonduri europene şi buget de stat) de 391.232.199 lei pentru achiziţionarea următoarelor tipuri de ambulanţe, distribuite în cele şapte regiuni eligibile (Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru):

- ambulanţe de tip A 2;

- ambulanţe de tip B 4 x 2;

- ambulanţe de tip B 4 x 4;

- ambulanţe de tip C pentru transportul nou-născuţilor în stare critică;

- ambulanţe specializate pentru pacienţii cu risc biologic;

- ambulanţe pentru transport victime multiple;

- posturi medicale avansate;

- unităţi de suport pentru accidente colective;

- ambulanţe pentru acces în zone foarte greu accesibile.

Beneficiarii eligibili ai acestui apel sunt parteneriatele formate din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), în calitate de lider de parteneriat, şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă (ISU) din fiecare regiune.

Serviciile de Ambulanţă Judeţene (SAJ-urile), autorităţile administraţiei publice locale (consiliile judeţene şi consiliile locale), instituţiile publice cu atribuţii în domeniul căutării-salvării de persoane în zone montane, greu accesibile, alături de ISU şi IGSU, sunt beneficiari direcţi ai achiziţiilor acestor echipamente.

Grupul ţintă al acestor proiecte este reprezentat de populaţia care va beneficia de servicii medicale şi echipamente care vor permite creşterea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă, inclusiv în cazul accidentelor cu victime multiple, şi vor creşte eficienţa şi calitatea serviciilor medicale de urgenţă şi a celor de prim-ajutor calificat.

Acest apel de proiecte este organizat în cadrul Axei Prioritare 8 - "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale", prioritatea de investiţii 8.1. - "Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale".

În cadrul acestei axe, se finanţează, prin apeluri separate, proiecte dedicate serviciilor de sănătate şi proiecte de infrastructură pentru servicii sociale.

Pentru apelurile de proiectele dedicate Obiectivului Specific 8.2 "Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii medicale de urgenţă", au fost alocate 160.906.014 euro (FEDR şi bugetul de stat), din care 94.906.014 euro reprezintă suma pentru apelul dedicat ambulanţelor.

 

* * *

 

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele operaţionale din generaţia 2014-2020 implementate în România, cofinanţate din fondurile europene structurale şi de investiţii şi gestionate de MDRAP, în calitate de Autoritate de Management.

POR 2014-2020 are ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să-şi poată gestiona în mod eficient resursele şi să-şi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.