Călăraşi / Exporturile au scăzut cu 24,6% iar importurile cu 26,4%

Călăraşi / Exporturile au scăzut cu 24,6% iar importurile cu 26,4%

În luna februarie 2020, în judeţul Călăraşi, conform  estimărilor INS,  exporturile FOB au însumat 23.637 mii euro (au scăzut cu 24,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut), iar importurile CIF au însumat 15593 mii euro (în scădere cu 26,4% faţă de fenruarie 2019).

Excedentul  balanţei comerciale (FOB/CIF) a  fost în luna februarie 2020 de +8044 mii euro. În aceeaşi  perioadă a anului 2019, soldul balanţei comerciale( FOB/CIF)  a fost de +10168 mii euro.

În perioada 1.I-29.II.2020, în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC): produse vegetale (24,2%), metale comune şi articole din acestea (38,0%),  articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (17,8%), materii textile şi articole in acestea (6,1%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (6,1%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (3,3%).

În structura importurilor, în perioada 1.I-29.II.2020, ponderea o deţin următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (30,7%), maşini, aparate şi echipamente electrice de  înregistrat  sau reprodus sunetul şi imaginile (10,0%), materii textile şi articole din acestea (5,9%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (5,3%), articole din piatrǎ, ciment, ceramicǎ, sticlǎ şi din alte materiale similare (6,7%), mijloace de transport (4,3%), produse vegetale (11,4%), produse  ale  industriei  chimice şi ale industriilor conexe (9,0%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (5,8%)

Sursa www.calarasi.insse.ro