Simularea Evaluării Naţionale, programată în perioada 11 - 13 martie

Simularea Evaluării Naţionale, programată în perioada 11 - 13 martie

Simularea Evaluării Naţionale se va desfăşura în perioada 11 - 13 martie şi vor participa atât elevii de clasa a VIII-a, cât şi cei din a VII-a - 350.000 de copii.

 

Calendarul simulării este: 11 martie - Limba şi literatura română; 12 martie - Matematică; 13 martie - Limba şi literatura maternă; 22 martie - Comunicarea rezultatelor.

Probele încep la ora 9,00, când vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8,30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, de când s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog.

Totodată, Ministerul Educaţiei a anunţat că simularea probelor scrise ale Bacalaureatului Naţional este programată în perioada 18 - 21 martie, la care participă elevii clasei a XI-a şi a XII-a.