Primăria Vasilați | Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Primăria Vasilați | Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA VASILAŢI, cu sediul în comuna Vasilaţi, sat Vasilaţi, strada Gării nr.45, judeţul Călăraşi, titular al proiectului "LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI ASFALTARE STRĂZI DIN COMUNA VASILAŢI

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CĂLĂRAŞI, pentru proiectul "LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI ASFALTARE STRĂZI DIN COMUNA VASILAŢI JUDEŢUL CĂLĂRAŞI", propus a fi amplasat în judeţul Călăraşi, comuna Vasilaţi, satele Vasilaţi, Nuci şi Popeşti.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Călăraşi Şoseaua Chiciu, Nr. 2, jud. Călăraşi, în zilele de luni-vineri, între orele 10.00-14.00, precum şi la urmatoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului