Primăria Independenţa | Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Primăria Independenţa | Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială INDEPENDENȚA, din județul CĂLĂRAȘI, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 35 începând cu data de 15.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei INDEPENDENȚA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alți deținători, la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PRIMAR,

Ing. RĂDULESCU Gabriel