PMC | Tratamentele de deratizare în vederea eliminării populaţiei de rozătoare de pe domeniul public, reprogramate în perioada 23 – 27 iunie 2021

PMC | Tratamentele de deratizare în vederea eliminării populaţiei de rozătoare de pe domeniul public, reprogramate în perioada 23 – 27 iunie 2021

Din cauza timpului nefavorabil (ploi excesive), prin prezentul anunţ vă aducem la cunoştinţă că Primăria Municipului Călăraşi va reprograma tratamentele de deratizare în vederea eliminării populaţiei de rozătoare de pe domeniul public în perioada 23 – 27 iunie 2021, în intervalele orare 08.00 – 12.00 şi 13.00 -17.00.

Tratamentele se vor aplica doar când condiţiile atmosferice sunt favorabile, în caz contrar poate fi prelungită perioada (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanţele active ale produselor utilizate sunt: brodifacoum, bromadiolene, acestea fiind     avizate de Ministerul Sănătăţii prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide.

Recomandări populaţie:

Evitaţi să circulaţi în preajma locaţiei unde se face tratament în perioada de timp şi în intervalele orare mai sus menţionate.

Măsuri de prim ajutor:

- În caz de ingerare, antidotul este vitamina K şi K1. Medicamentul trebuie administrat intravenal numai dacă apar alternări ale activităţii protrombinice şi nu preventiv.

- În caz de contact cu pielea spălaţi imediat zona afectată cu multă apă şi săpun.