DPL Călăraşi: 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 12.140 lei, au fost aplicate în perioada 14 - 20 iunie 2021

DPL Călăraşi: 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 12.140 lei, au fost aplicate în perioada 14 - 20 iunie 2021

În perioada 14-20 iunie 2021, politiştii locali şi-au desfăşurat activitatea, conform planificării lunare, având la bază atribuţiile prevăzute în Legea nr. 155/2010, H.G.nr. 1332/2010, Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului pe anul 2019, respectiv Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară, precum şi în concordanţă cu evoluţia situaţiei operative din zonele şi locurile date în responsabilitate.

S-a avut în vedere, în principal, acoperirea cu elemente de dispozitiv, a tuturor zonelor şi itinerariilor de patrulare unde, conform statisticilor şi a informaţiilor primite de la celelalte structuri de ordine publică sau de la cetăţenii municipiului, acolo unde frecvent se tulbură ordinea şi liniştea publică, se săvârşesc acte sau fapte antisociale.

În perioada 14 – 20 Iunie 2021 Poliția Locală Călărași

- a continuat desfășurarea de acțiuni în sistem integrat în colaborare cu reprezentanții I.P.J. Călărași, pentru asigurarea climatului de ordine și liniște publică pe raza municipiului, dar și pentru limitarea infectării cu noul Covid-19, a cetățenilor municipiului.

- a acționat permanent, cu o patrulă mobilă, pe raza orașului pentru menținerea curățeniei mai ales în zona platformelor de gunoi, depistarea persoanelor care aruncă gunoi în alte locuri și a celor care caută prin deșeurile menajere din aceste locații, colaborând cu angajații REBU pentru ridicarea deșeurilor reciclabile.

- a desfășurat, împreună cu Biroul Poliției Rutiere, din cadrul IPJ Călărași, acțiuni pe linia siguranței rutiere precum și acțiuni pentru sancționarea celor care încalcă regulile privind oprirea, staționarea și parcările neregulamentare;

- a efectuat controale în trafic pe linia respectării reglementărilor legale privind circulația autovehiculelor de tonaj mare pe raza municipiului;

- a desfășurat activități specifice în sistem integrat cu reprezentanții I.P.J. Călărași pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a declarării stării de alertă;

- a verificat persoanele carantinate sau izolate la domiciliu dar a procedat și la comunicarea Dispozițiilor de carantinare / izolare persoanelor în cauză.

- a desfășurat acțiuni pe linia transportului în comun de persoane, pentru respectarea măsurilor de protejare a populației împotriva noului virus;

- a asigurat supravegherea permanentă a centrelor de vaccinare Covid-19;

- a asigurat fluidizarea traficului rutier și pietonal precum și identificarea proprietarilor autovehiculelor aflate în zonele unde Primăria Călărași desfășoară activități de modernizare a carosabilului respectiv a trotuarelor sau a parcărilor de domiciliu precum și toaletarea arborilor;

În perioada 14 - 20 iunie 2021, polițiștii locali au legitimat un număr de 126 persoane, au intervenit la 30 sesizări primite prin Dispeceratul instituției și 22 sesizări primite prin sistemul 112, au aplanat 7 stări conflictuale, au găsit o borsetă ce conținea acte și sume de bani procedând la identificarea deținătorului și predarea acestora persoanei în cauză, pe linia disciplina în construcții au depistat 3 lucrări executate fără autorizație de construcție procedând la întocmirea proceselor-verbale de constatare și înaintarea acestora către Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Călărași pentru aplicarea măsurilor legale conform competențelor, au constatat 65 fapte antisociale și au aplicat un număr de 40 de sancțiuni contravenționale (în valoare de 12.140 lei) și 25 avertismente verbale, după cum urmează:

  1. OUG nr.195/2002 – privind circulația pe drumurile publice: 19 fapte constatate fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 1.740 lei dar și cu avertisment scris plus 39 puncte penalizare.
  2. Legea 55/2020 – privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19: 5 fapte constatate fiind aplicate sancțiuni în valoare 4.500 lei.
  3. Legea nr.61/1991 – r - sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice: 7 fapte constatate fiind aplicate sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare de 3.800 lei.
  4. HCL 79/2021 – privind Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcările de domiciliu: 5 fapte constatate fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 1.200 lei dar și cu avertisment scris.
  5. HCL 219/2008 – privind Regulamentul de gospodărire comunală a municipiului Călărași: 3 fapte constatate fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 900 lei dar și cu avertisment scris.
  6. HCL 32/2017 – privind Regulamentul de ocupare a domeniului public sau privat al municipiului Călărași: 1 faptă constatată fiind aplicată sancțiune contravențională cu avertisment scris;

Director Executiv Adjunct

Gabriel Vrînceanu