Consiliul Naţional al Elevilor sesizează Avocatul Poporului privind OUG 70/2020!

Consiliul Naţional al Elevilor sesizează Avocatul Poporului privind OUG 70/2020!

Consiliul Naţional al Elevilor a adresat Avocatului Poporului o petiţie prin care solicită ridicarea unei excepţii de neconstituţionalitate asupra Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2020, un act normativ care prevede, în spiritul OUG 51/2019, prelungirea valabilităţii licenţelor operatorilor de transport. Această ordonanţă încalcă voinţa Parlamentului României şi avizul Consiliului Legislativ nr. 145/12.05.2020 pentru propunerea legislativă privind prelungirea valabilităţii programelor de transport judeţean şi plasează problemele întâmpinate de către elevii navetişti într-un spectru derizoriu.

Consiliul Naţional al Elevilor a subliniat, în repetate rânduri, faptul că, menţinând transportul judeţean în regim comercial, guvernanţii legitimează abandonul şcolar al elevilor, protejând interesele transportatorilor.

Din această perspectivă, consiliile judeţene nu vor încheia contracte de serviciu public care să prevadă facilităţi pentru elevi. De asemenea, elevii care călătoresc între localităţi din două judeţe diferite cu ajutorul mijloacelor de transport rutier de persoane nu vor mai beneficia de reducerea de 50%, care era prevăzută în Legea educaţiei naţionale.

Mai mult decât atât, facilităţile elevilor navetişti se vor acorda doar în cazul în care elevii nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, măsură care discriminează elevii care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în cazul în care în localitatea de provenienţă există o unitate de învăţământ preuniversitar.

Astfel, elevii nu mai beneficiază de dreptul general de a avea tarif redus cu 50% pentru transportul judeţean şi interjudeţean, iar situaţia elevilor navetişti înscrişi în cursurile unei instituţii de învăţământ preuniversitar particular este ignorată prin intermediul acestui act normativ - aceşti elevi nu vor beneficia de facilităţi. Problema transportului judeţean şi interjudeţean rămâne, astfel, nerezolvată, iar Guvernul ignoră într-un mod populist acest aspect, orientând atenţia publică spre gratuitatea transportului feroviar pentru elevi.

Incoerenţa decizională reprezintă o reală ameninţare pentru asigurarea unui demers educaţional echitabil şi o premisă a creşterii ratei abandonului şcolar, prin încălcarea dreptului la învăţătură prevăzut în articolul 32 al Constituţiei României. De altfel, având în vedere că această OUG nu a fost obiectul unei dezbateri publice, Executivul a încălcat Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională şi a subminat principiul fructificării unui cadru de guvernare deschis tuturor cetăţenilor şi mai ales a celor impactaţi direct de această măsură - elevii.

Consiliul Naţional al Elevilor a adresat o petiţie Avocatului Poporului cu privire la conţinutul OUG nr. 70/2020 care promite transport gratuit pentru elevi - acest act normativ nu doar că nu rezolvă problema elevilor navetişti, dar privează toţi elevii din România de dreptul general de tarif subvenţionat în cadrul mijloacelor de transport rutier. Guvernul a încălcat voinţa Parlamentului prelungind licenţele operatorilor de transport, aspect sesizat inclusiv de Consiliul Legislativ. Singura explicaţie viabilă pentru care Guvernul a refuzat să dezbată public proiectul acestei OUG este, fireşte, faptul că protejaţi rămân operatorii de transport, iar dezavantajaţi - elevii. Drepturile elevilor nu se tranzacţionează: nu poţi să dai elevilor o facilitate, în timp ce le limitezi alte două, a declarat Antonia-Laura Pup, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.