Consiliul Naţional al Elevilor cere dreptate în educaţie!

Consiliul Naţional al Elevilor cere dreptate în educaţie!

Zilele trecute, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a emis un ordin prin care instituia, printre altele, obligaţia tuturor elevilor de a participa la ore în mediul online, fără a le pune la dispoziţie şi instrumentele necesare.

Astfel, sute de mii de elevi din România se află în imposibilitatea de a accesa resurse educaţionale online, fiind lăsaţi în afara sistemului de învăţământ. În săptămânile ce au urmat măsurii de închidere a şcolilor, s-a recomandat desfăşurarea cursurilor în spaţiul online.

Societatea civilă a subliniat în repetate rânduri faptul că nu toţi elevii şi profesorii au acces la device-uri electronice (telefon mobil, tabletă, PC, laptop) sau Internet şi a solicitat demararea urgentă a procedurilor de achiziţie de instrumente digitale de către Guvernul României, pentru a garanta participarea la educaţie a tuturor beneficiarilor primari pe timp de pandemie. Însă, din păcate, măsurile întârzie să apară, iar Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu a realizat încă o centralizare a cazurilor de elevi şi cadre didactice dezavantajate.

În prezent, România este statul european cu cel mai mare nivel al riscului de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor. Peste o treime (38,1%) dintre copiii României sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială, ceea ce înseamnă că trăiesc în gospodării cu o intensitate scăzută a muncii sau se confruntă cu deprivarea materială ori cu un nivel scăzut al veniturilor (de exemplu, pentru o familie cu doi părinţi şi doi copii, un venit scăzut înseamnă un venit sub 1946,7 lei/lună).

Din acest motiv, Consiliul Naţional al Elevilor a formulat o plângere prealabilă adresată Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin care solicităm abrogarea OMEC nr. 4135/2020, în temeiul Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. Acţiunea întreprinsă de structura noastră survine dintr-o necesitate, fiind motivată de măsurile discriminatorii adoptate recent de Minister.

"Încă de la începutul lunii martie, când cursurile au fost suspendate din cauza crizei provocate de COVID-19, Consiliul Naţional al Elevilor a înaintat propuneri către Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru garantarea accesului la educaţie. Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4135/2020 limitează dreptul la educaţie nu doar pentru cei 300.000 de elevi din comunităţile socialdezavantajate, ci pentru toţi elevii care nu au confortul de a participa la cursurile online din diverse motive cât se poate de obiective: într-o familie cu un singur calculator în casă, cu părinţi ce îl utilizează pentru a realiza telemunca, şcoala online devine o utopie. Astăzi, 27 aprilie 2020, MEC încă nu a prezentat un plan concret pentru respectarea dreptului la educaţie pentru toţi copiii pe care noi îi reprezentăm, iar această încălcare flagrantă a unui drept fundamental nu poate fi trecută cu vederea de reprezentanţii elevilor.

Dacă Ministerul a decis să impună măsuri de continuare a procesului educaţional doar pentru o parte dintre elevi, condiţionând accesul la educaţie pe criteriul social şi economic, noi nu vom face acest lucru şi vom lupta pentru ca acei elevi să beneficieze de procesul instructiv-educativ, aşa cum prevede şi Constituţia României. Educaţia nu ar trebui să fie despre majorităţi şi minorităţi, ci despre fiecare elev în parte.", a declarat Antonia-Laura Pup, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.