CNS Meridian condamnă măsurile de austeritate adoptate de Guvernul României la sfârșitul anului 2020

CNS Meridian condamnă măsurile de austeritate adoptate de Guvernul României la sfârșitul anului 2020

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN condamnă măsurile de austeritate adoptate de Guvernul României la sfârșitul anului 2020 și le consideră ca fiind imorale și injuste pentru lucrătorii din România

Duminică, 24 ianuarie 2021, când sărbătorim Ziua Unirii Principatelor Române, adunările ad-hoc ale lucrătorilor și pensionarilor civili și militari protestează împotriva deciziilor abuzive luate de epigonii politici ai zilelor noastre, în faţa Guvernului României, în faţa sediilor mai multor ambasade şi instituţii relevante din administraţia publică centrală, între orele ‪11.00 -13.00

Hai să dăm mână cu mână, pentru o țară mult mai bună!

Campania electorală și alegerile s-au terminat, iar odată cu acestea s-a pus capăt în mod brutal și promisiunilor politice mincinoase prezentate cu mare pompă cu câteva luni înainte de finalul anului 2020. Miliardele de euro împrumutate de Guvernul României într-un mod total netransparent și nedemocratic, în contextul pandemiei COVID -19, vor pecetlui agenda politicilor sociale din această țară, confirmând, dacă mai era nevoie, statutul nostru de țară clientelară, aflată în subordonare totală față de “generoșii” creditori internaționali.

Organizațiile sindicale din structura CSN MERIDIAN nu sunt de acord cu măsurile fiscal bugetare prevăzute, atât de OUG nr. 226/2020, cât și cu orice alte măsuri pe care Guvernul României ar putea să le aibă în vedere, în perioada următoare, pentru înghețarea salariilor și pensiilor în anul 2021 sau pentru prorogarea unor termene de aplicare a legilor în vigoare cu impact bugetar pentru anul 2021.

Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul României erau de așteptat după un an în care guvernarea și economia țării a fost lăsată la cheremul unui misterios Grup de Comunicare Strategică, pe care nu l-a votat nimeni și care a adoptat decizii în mod abuziv, substituindu-se organismelor politice democratice, care sunt constituite prin votul direct al cetățenilor României.

Este neconstituțional și inacceptabil ca Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Statutul personalului feroviar, Statutul personalului silvic, Legea privind sistemul unitar de pensii publice, Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și alte acte normative care privesc nu numai drepturile lucrătorilor și pensionarilor, dar chiar și drepturile unor mici întreprinzători autohtoni, să fie modificate din pix doar de Guvernul României, fără un control democratic al Parlamentului României.

Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN solicită Guvernului României:

 1. Să respecte art. 47, alineatele (1) și (2) din Constituția României, să-și asume obiective mai ambițioase privind politica de convergență economică și socială raportat la celelalte state din UE, iar în contextul în care criza COVID-19 continuă, să se asigure că toți cetățenii beneficiază de un venit minim garantat;
 2. Să anuleze ordonanțele de urgență și proiectele de OUG asumate de noul Guvern de la instalare și până în prezent, în special în domeniile fiscal bugetar și juridic;
 3. Să aplice imediat prevederile Legilor organice vizând salarizarea, pensiile și indemnizațiile, cu anularea prevederilor neconstituționale introduse prin OUG-uri de tipul 95/2014, 57/2015, 59/2017, 114/2018 etc și OUG nr. 226/30.12.2020;
 4. Să stabilească salariul minim brut pe economie la 2400 lei începând cu 1 ianuarie 2021;
 5. Să alinieze veniturile și pensiile, în raport cu coșul minim pentru un trai decent și în raport cu inflația reală și nu doar cu rata inflației calculată statistic;
 6. Să nu împiedice aplicarea legilor privind statutul personalului feroviar și statutul personalului silvic;
 7. Să respecte drepturile personalului care contribuie la menținerea ordinii publice şi a siguranţei naţionale (funcționari publici, personal auxiliar din justiție, polițiști naționali, polițiști locali, etc);
 8. Să elimine discriminările din sănătate prin trecerea personalului TESA (Tehnic, Economic și Administrativ) și a personalului auxiliar – sanitar pe grila 2022 și prin trecerea personalului TESA (alături de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar) în ANEXA II din Legea – cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dar și prin măsuri juste de acordare a sporurilor în contextul crizei COVID -19;
 9. Să asigure dezvoltarea unui transport feroviar modern în România prin investiții în infrastructură și prin achiziția de trenuri electrice noi (100 rame electrice noi) din fonduri europene pe exercițiul financiar ‪2014-2020 și alte 200 de trenuri noi din fonduri europene pe exercițiul financiar ‪2021-2027;
 10. Să continue implicarea activă în problemele tranziției energetice în bazinele carbonifere din România, iar în ceea ce privește Valea Jiului și Complexul Energetic Hunedoara, să asigure respectarea drepturilor minerilor așa cum sunt ele prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, să aloce fondurile necesare pentru plata drepturilor restante folosind Fondul de Rezervă de la nivelul Guvernului și să urgenteze realizarea Complexului Energetic Valea Jiului, așa cum au promis reprezentanții Guvernului României;
 11. Să aloce fondurile necesare pentru funcționarea industriei de apărare, prin aprobarea Organigramei de avarie din Legea 232 din 2016 privind industria națională de apărare, conform necesarului transmis deja Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și să asigure comenzile pentru această industrie strategică, de la instituțiile din componența Forțelor Sistemului Național de Apărare (FSNA);
 12. Să se preocupe de funcționarea Sistemului Național de Gospodărire a Apelor, atât prin anularea art. 1 alin. 1 şi 3 din O.U.G. nr. 226/30.12.2020 și aplicarea unitară a prevederilor Legii nr. 153/2017, respectiv creşterea anuală a salariilor de bază, salarizarea la nivelul maxim aflat în plată a tuturor angajaților, acordarea sporurilor pentru condiţii de muncă în conformitate cu legislatia actuala, cât și prin deblocarea organizării concursurilor pentru posturile vacante, întrucât sunt activităţi (laboratoarele de calitate a apelor, formaţiile de lucru de exploatare baraje - elemente ale infrastructurii critice naţionale, dispeceratele care asigură monitorizarea exploatării barajelor, monitorizarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase, staţiile hidrologice), locuri de muncă, unde din cauza lipsei de personal nu vor mai putea fi acreditate sau nu mai prezintă siguranţă;
 13. Să nu lase de izbeliște aeroporturile regionale din România și să mențină personalul specializat;
 14. Să-și onoreze obligațiile financiare asumate prin contracte, față de firmele private care lucrează la infrastructura feroviară și/sau la infrastructura de metrou, aplicând un tratament egal firmelor românești care la acest moment sunt tratate mult mai prost comparativ cu firmele din străinătate;
 15. Să impună taxe și impozite pentru bănci și multinaționale, comparabile cu cele din țările de origine;
 16. Să renunțe la desființarea grupărilor mobile de jandarmi, la demilitarizarea lor și a pompierilor, statuate conform NATO pentru militari și polițiști și să aplice Legea 223/2015, așa cum a fost promulgată, de la 01.01.2021.