CLSU Călăraşi, convocat miercuri, 22 septembrie, în şedinţă extraordinară

CLSU Călăraşi, convocat miercuri, 22 septembrie, în şedinţă extraordinară

Întrunit miercuri, 22 septembrie, în şedinţă extraordinară, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Călăraşi a decis modificarea şi completarea Hotărârii C.L.S.U. nr. 15/2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în localitățile din județul Călărași după cum urmează:

 1. La art.1, după punctul 5, se introduce un nou punct, pct.5¹, cu următorul cuprins:

‟ 5¹. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura cu participarea spectatorilor pînă la 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 m între persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/ localitate este mai mare de 3/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.43 și al art.71 alin.(2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare; ‟

 1. La art.1,pct. 8, se modifică și va avea următorul conținut:

‟8. în condițiile pct. 7, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70 %   din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/ localitate este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, și sunt interzise la depășirea incidenței de 6/1000 de locuitori;‟

 1. La art.1, după pct.8, se se introduce un nou punct, pct.8¹, cu următorul cuprins:

‟ 8¹. în condițiile pct. 7, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50 %   din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 3/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.43 și al art.71 alin.(2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare;‟

 1. La art.1,pct. 10 și 11, se modifică și va avea următorul conținut:

‟10. în condițiile pct. 7,la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.44 și al art.71 alin.(2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare.Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori; ‟

‟11. în condițiile pct. 7,la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 2500 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.44 și al art.71 alin.(2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare; Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori; ‟

 1. La art.1, după pct.12, se se introduce un nou punct, pct.12¹, cu următorul cuprins:

‟12¹ în condițiile pct. 7,la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 3/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 1000 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.44 și al art.71 alin.(2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare; ‟

 1. La art.1, pct.17, se modifică și va avea următorul conținut:

‟17. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu3/1000 de locuitori, cu participarea a cel mult 30 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului,apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;‟

 1. La art.1, după pct.17, se se introduce un nou punct, pct.17¹, cu următorul cuprins:

17¹. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 3/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori, cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului,apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori;

 1. La art.1, pct.19, se modifică și va avea următorul conținut:

‟19. se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în exterior sau a maximum 100 de persoane în interior în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, cu respectarea normelor de protecție sanitară. La stabilirea numărului maxim de persoane în exterior și/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani;‟

 1. La art.1, după pct.23, se se introduce un nou punct, pct.23¹, cu următorul cuprins:

‟23¹. se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) cu un număr de participanți de maximum 200 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de maximum 2 mp pentru fiecare persoană în județele/ localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2. Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori;‟

 1. La art.1, după pct.27, se se introduce un nou punct, pct.27¹, cu următorul cuprins:

‟27¹.se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior şi de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/ localitate este mai mare de 3/1000 de locuitori și mică sau egală cu 6/1000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2;‟

 1. La art.1, după pct.30, se se introduce un nou punct, pct.30¹, cu următorul cuprins:

‟30¹. se pemite organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/ localitate este mai mare de 3/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2;‟

 1. La art.1, după pct.32, se se introduce un nou punct, pct.32¹, cu următorul cuprins:

‟32¹.se permite, în condițiile Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/ localitate este mai mare de 3/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori . Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2, și cu respectarea următoarelor măsuri:

 1. a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;
 2. b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;
 3. c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/ persoană, acolo unde este posibil;
 4. d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației;
 5. e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 6. La art.1, pct.42-49, se modifică și va avea următorul conținut:

‟42. activitatea   cu   publicul   a   operatorilor   economici   care   desfăşoară   activităţi   de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 - 2,00 în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori şi este interzisă la depăşirea incidenţei de 6/1.000 de locuitori;

 1. activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 - 2,00, în județele/ localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi, în localităţile unde este depăşită incidenţa de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;
 2. activitatea   cu   publicul   a   operatorilor   economici   care   desfăşoară   activităţi   de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 50%   din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 - 2,00 în județele/ localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori . Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2;

45.măsurile prevăzute la pct. 42-44 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activității în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

46.în situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 42-44 este restricționată sau închisă se permit prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

47.operatorii economici prevăzuți la pct. 42-44 vor respecta obligațiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului economiei,antreprenoriatului și turismului, emis în temeiul art.71 alin.(2) din Legea nr.55/2020 , cu modificările și completările ulterioare;

48.prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la pct. 45, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 - 2,00 în județele/ localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Activităţile sunt interzise la nivelul județelor/ localităţilor unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori;‟
 2. La art.1, după pct.49, se se introduc două puncte, pct.49¹ și 49², cu următorul cuprins:

‟49¹.activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 - 2,00 în județele/ localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

49². activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 - 2,00 în județele/ localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare sau egală cu 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.‟

 1. La art.1, pct.58, se modifică și va avea următorul conținut:

‟58.se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori;‟

 1. La art.1, pct.61, se introduce un nou punct, pct.61¹, cu următorul conținut:

‟61¹.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/ localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2;‟

 1. La art.1, pct.62, se modifică și va avea următorul conținut:

‟62. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la capacitatea maximă a spațiului în județele/ localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 6/1000 de locuitori;‟

 1. La art. 1, după pct.62, se introduce un nou punct , pct.62¹, cu următorul cuprins:

“62. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulate la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-COV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete denu mai vechi de 72 de ore sau rezultatulnegativ certificate al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară, confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2;”

 1. La art.1, pct.67, se modifică şi va avea următorul conţinut:

“67. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori şi este interzisă la depăşirea incidenţei de 6/1.000 de locuitori;”

 1. La art.1, după pct.67, se introduce un nou punct, pct. 67¹, cu următorul cuprins:

“67¹. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulate la 14 zile este mai mare sau egală cu 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-COV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negative al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negative certificate al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2;”

 1. La art. 1, după pct. 69, se introduce un nou punct, pct. 69¹, cu următorul cuprins:

‟69¹.activitatea operatorilor economici care administrează săli de joacă pentru copii în spaţii închise este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00 – 24.00, în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-COV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2;”

 1. La art. 1, după pct. 71, se introduce un nou punct, pct. 71¹, cu următorul cuprins:

‟71¹. activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00 – 24.00, în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-COV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2;”

 1. La art. 1, după pct. 78, se introduc trei puncte, pct. 79, 80 şi 81, cu următorul cuprins:
 2. Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-COV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. organizatorii/operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei anexe au obligaţia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secţiunea <<Verificare reguli interne>> din aplicaţia mobilă <<Check DCC>> pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reţine nici un fel de date sau informaţii din certificatul verificat.
 4. obligaţia de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-COV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-COV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 6 ani.

Art.2. Măsurile au fost aprobate prin mijloace electronice de membrii C.L.S.U.

Art.3. Centrul Operativ cu Activitate Temporară al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Călărași va asigura transmiterea prezentei horăririi către instituțiile interesate, și membrilor C.L.S.U Călărași.

PREŞEDINTE C.L.S.U. CĂLĂRAŞI,

ING. DULCE MARIUS GRIGORE

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.