CLSU Călăraşi a adoptat o nouă Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în municipiul Călărași

CLSU Călăraşi a adoptat o nouă Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în municipiul Călărași

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Călăraşi s-a întrunit luni, 17 ianuarie 2022, în şedinţa extraordinară adoptând o nouă Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în municipiul Călărași după ce rata de incidenţă COVID-19 la nivelul municipiului a ajuns la 1,57 (116 cazuri confirmate în ultimele 14 zile).

 

Iată mai jos conţinutul acestei hotărâri

Art. 1 Începînd cu data de 17.01.2022 în municipiul Călărași, se stabilesc următoarele măsuri, în vederea prevenirii răspîndiri virusului SARS-CoV-2, respectiv:

1. Măsuri care reglementează circulaţia persoanelor:

Nu sunt restricții.

2. Măsuri care reglementează obligativitatea purtării măștii de protecție:

a. Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2(N95), astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spaţiile publice închise și deschise;

b. În ințelesul prezentei sunt considerate neconforme măștile care sunt confecționate din material textil și/sau plastic;

c. Se exceptează de la măsura privind obligativitatea purtării măştii de protecţie, următoarele categorii de persoane:

1. copii cu vîrsta mai mică de 5 ani;

2. persoanele care sunt singure în birou;

3. prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;

4. reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;

5. vorbitorii aflați în spații închise sau deschise cu condiția respectării distanței de 3 metri între aceștia și oricare din celelate persoane din public;

6. persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiți de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive;

7. persoanele cu dizabilități cognitiv

3. Măsuri care reglementează accesul în instituțiile publice și private:

a. Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice locale, regiilor autonome și operatorilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

b. Prin excepție de la prevederile pct. a, este permis accesul avocaților pentru exercitarea activităților prevăzute la art.3 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată cu modificările și completările ulterioare;

c. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniuniii Europene privind COVID – 19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada îndeplinirii acestei condiţii se face prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS – CoV-2;

d. Prin excepție de la prevederile pct.a, instituțiile publice și operatorii economici vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetățenilor la serviciile publice oferite, în situații urgente (de exemplu; eliberare certificate de deces, certificate de naștere și altele asemenea) și persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activității în mediul on-line, spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiții care să asigure respectarea mpăsurilor de prevenire a răspîndirii SARS-CoV-2;

4. Măsuri care reglementează organizarea activității la locul de muncă:

a. În condițiile art.5 alin. (2) lit. d) și alin. f) și art.17 din legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, pentru cel puțin 50% din angajați, acolo unde specificul activității permite, în condițiile art.108 – 110 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea prevederilor Legii nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările și completările ulterioare;

b. În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indifferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital social deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrative teritorială, avănd un număr mai mare de 50 de salariați, au obligația organizării programului de lucru astfel încît personalul să fie împărțit în grupe/schimburi/ture care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră, cu respectarea strictă a măsurilor de protecție sanitară;

c. Organizarea activității la locul de muncă se va realiza cu respectarea prevederilor legale emise de autoritățile competente în ceeea ce privește prevenirea conraminării cu virusul SARS – CoV-2 și pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a lucrătorilor, tănînd cont și de gradul de vaccinare a angajaților de la acel loc de muncă, atestat prin certificatede vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariații pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și de numărul de angajați care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care dețin și prezintă angajatorului adeverința eliberată de medical de familie;

5. Măsuri care reglementează activitatea restaurantelor şi cafenelelor:

a. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05.00 – 22.00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

b. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05.00 – 22.00.   Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

6. Măsuri care reglementează activitatea barurilor, cluburilor, discotecilor:

a. Activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă.

7. Măsuri care reglementează activitatea operatorilor economici cu activităţi de comerţ, prestări servicii:

a. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, inclusiv în interiorul centrelor și parcurilor comerciale, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 22.00.

b. Prin excepţie de la prevederile pct. a, în intervalul orar 22.00 – 05.00, operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private pot activa doar în relația cu operatorii economicii cu activitate de livrare la domiciliu.

c. Prin excepţia de la prevederile pct. a unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane şi de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară;

8. Măsuri care reglementează activitatea târgurilor, bâlciurilor și talciocurilor:

a. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea târgurilor, a bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art.7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările și completările ulterioare, este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și solidarității sociale. Participarea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

9. Măsuri care reglementează activitatea în săli de sport, fitness:

a. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

10. Măsuri care reglementează activitatea în domeniul jocurilor de noroc:

a. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5.00-22.00. Participarea este permiă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

11. Măsuri care regelementează activitatea în domeniul sălilor de jocuri:

a. Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5.00-22.00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

12. Măsuri care reglementează administrarea locurilor de joacă pentru copii:

a. Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

13. Măsuri care reglementează funcţionarea piscinelor interioare:

a. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

14. Măsuri care reglementează organizarea competiţiilor sportive:

a. În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între persoane și purtarea măștii de protecție. Repartizarea spectatorilor se face pe întreaga suprafață a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor culturale în aer liber:

a. Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale, sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protective. Participarea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

16. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor culturale în spații închise;

a. Organizarea şi desfăşurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise sau sau deschise, sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protective. Participarea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Măsuri care reglementează desfăşurarea activităţilor recreative:

a. Activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, sunt premise cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalozarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negative al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii,ministrului tineretului și sportului, ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, după caz;

18. Măsuri care reglementează desfăşurarea activitatea cultelor religioase:

a. Activitatea cultelor religioase, inclusive slujbele și rugăciunile colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii, și al ministerului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

b. Pentru prevenirea răspîndirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje este permisă numai cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al minstrului sănătății și al Secretariatului de Stat pentru Culte.

c. Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția virusului SARS-CoV-2, este permis în locașurile de cult, unde se desfățoară activitatea cultelor religioase, inclusive slujbele și rugăciunile colective, cu purtara măștii de protecție și respectarea măsurilor de protecție sanitară.

19. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor private (nunţi, botezuri):

a. Pentru prevenirea răspîndirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, sunt interzise organizarea și desfășurarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive și altele asemenea), în spații deschise sau închise;

20. Măsuri care reglementează organizarea cursurilor de instruire, workshopuri, conferințe:

a. Se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activități practice, workshopuri, conferințe, precum și cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 30 % din capacitatea maxima a spațiului, în interior sau exterior, dar nu mai mult de 100 de personae, în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protectie și cu respectarea normelor de protective sanitară. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

21. Măsuri care reglementează organizarea adunărilor publice, mitingurilor, demonstraţiilor:

a. Se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991, republicată, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, cu modificările ulterioare, organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

22. Măsuri specifice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei;

a. Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

b. Organizatorii/operatorii economici care desfășoară activități potrivit prezentei, au obligația de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, folosind secțiunea ”Verificare reguli interne” din aplicația mobilă ”Check DCC” pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a reține nici un fel de date sau informații din certificatul verificat.

c. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate organizatorii/operatorii economici care desfășoară activități potrivit prezentei, au obligația de a verifica existența documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.

d. Măsurile prevăzute în prezenta anexă nu se aplică în cazul persoanelor care au vîrsta mai mica sau egală cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană cu vîrsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Art.2 Măsurile au fost aprobate prin mijloace electronice de membrii C.L.S.U.

Art.3 Centrul Operativ cu Activitate Temporară al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Călărași va asigura transmiterea prezentei horăririi către instituțiile interesate, și membrilor C.L.S.U Călărași.

Preşedinte C.L.S.U. Călăraşi,

Ing. Dulce Marius Grigore

 

Sursa www.primariacalarasi.ro

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.