Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 a fost reactualizat prin ordin de ministru

Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 a fost reactualizat prin ordin de ministru

În urma promulgării de către preşedintele României, Klaus Iohannis, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, a fost aprobat prin ordin de ministru şi transmis spre publicare în Monitorul Oficial, Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021.

Astfel, în perioada 9-16 iulie, candidaţii la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar îşi vor depune dosarele de înscriere la inspectoratele şcolare sau se pot transmite şi electronic.

Proba scrisă din cadrul acestui concurs (titularizare) va avea loc în data de 29 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare. Primele rezultate vor fi afişate pe 4 august. Contestaţiile vor fi depuse în perioada 4-5 august, iar în data de 11 august vor fi afişate rezultatele finale.

Calendarul complet al mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar este disponibil AICI: https://www.edu.ro/sites/default/files/anexa%20nr.%2019%20mobilitate%202020_2021.pdf