Olteniţa / Ţone, obiective asumate pentru mandatul 2020 – 2024!

Olteniţa / Ţone, obiective asumate pentru mandatul 2020 – 2024!

Pentru mandatul 2020 – 2024, Petre Ţone, candidatul susţinut de PSD pentru obţinerea celui de-al 3-lea mandate de primar al Olteniţei, şi-a fixat o serie de obiective “îndrăzneţe” care vizează continuarea procesului de modernizare a celui de-al doilea municipiu al judeţului după cum urmează:

Priorităţi 2020 – 2024

1. Finalizare implementare proiect “Reabilitarea, Modernizarea şi Echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Olteniţa”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Valoare totală: 10.249.389,39 lei.

2. Semnare contract pentru proiectul “Reabilitare, modernizare, extindere (prin desfiinţare corpuri anexă C2, C3, C4) şi dotare Şcoală Gimnazială “Prof. Lucian Pavel”- finanţare asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Valoare totală: 14.719.674,40 lei

3. Construire bază sportivă tip 1 în incinta Stadionului municipal Olteniţa - finanţare prin Compania Naţională de Investiţii SA

4. Finalizarea proiectului “Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, judeţul Călăraşi, municipiul Olteniţa, str. Progresului, nr.2”

5. Construire patinoar în incinta Stadionului municipal

6. Obţinere finanţare pentru proiectul “Reabilitare Energetică sediu Primărie”  - depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Valoare totală: 6.972.211,73 lei.

7. Asfaltarea Drumurilor Naţionale ce traversează municipiul. Lungime: 11 km

8. Continuarea reabilitării trotuarelor din municipiu

9. Accesare finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în vederea asfaltării străzilor din municipiu

10. Modernizare carosabil şi pietonal str. Aurel Vlaicu

11. Demersuri pentru redobândire teren în suprafaţă de 8,8 ha de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în vederea realizării PORTULUI TURISTIC

12. Accesare fonduri nerambursabile prin viitoarele Programe Operaţionale ce vor fi active începând cu anul 2021.

13. Reintroducerea în circuitul cultural a “Clubului Navol” şi “Cinematografului Flacăra”

14. Amenajarea unui cămin pentru persoane vârstnice în incinta “Regiei de Tutun”, urmare a achiziţionării acesteia de la actualii proprietari.

15. Construirea unei capele mortuare - Biserica Sf. Gheorghe

16. Asfaltarea integrală a străzilor din “Cartierul nou”- Spital

17. Atragerea de investitori străini pentru continuarea relansării economice a municipiului.

18. Implementarea unui proiect tip “SMART CITY’ ce presupune investiţii începând cu educaţia inteligentă, adaptată nevoilor actuale şi viitoare ale oraşului şi continuând cu siguranţa publică prin supraveghere video, cu managementul informaţiilor- oferirea de informaţii complete asupra oraşului, iluminat stradal intelligent - optimizarea consumului de energie până la monitorizarea calităţii aerului, managementul deşeurilor şi asigurarea prin Spitalul Municipal Olteniţa a serviciului de telemedicină pentru consultaţii şi monitorizări medicale la distanţă.

19. Înfiinţarea de noi locuri de joacă pentru satisfacerea nevoilor de recreere ale tuturor copiilor din municipiu.

20. Reamenajare Parc Arges pentru înlesnirea petrecerii timpului liber într-o locaţie ce va dispune de spaţii de picnic, loc de joacă, etc.

21. Sănătate şi educaţie: îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a actului medical şi de educaţie.

22. Sprijinirea investitorilor locali, a oamenilor de afaceri.

23. Finalizarea implementării proiectului “Simplificarea administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţenii din Municipiul Olteniţa”, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă. Valoare totală: 2.958.812,50 lei.

Proiecte finalizate, în curs de execuţie sau aflate în faza de iniţiere!

Proiect: Reabilitarea, Modernizarea şi Echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Olteniţa

Proiect finanţat prin POR 2014-2020 - contract de finanţare nerambursabilă nr. 5360/27.04.2020;

Valoare: 10.249.389,39 lei, din care: valoare nerambursabilă: 9.336.793,26; contribuţie proprie: 190.546,84 lei şi cheltuieli neeligibile: 722.049,29 lei.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare prin investiţii în dotări şi lucrări necesare infrastructurii sanitare, îmbunătăţirea accesului la servicii medicale de calitate.

Proiectul presupune în principal:

- dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului şi a secţiilor conexe având în vedere faptul că la nivelul unităţii medicale, beneficiară în acest proiect, a fost constatată necesitatea investiţiei în echipamente medicale.

- reabilitarea spaţiilor interioare din cadrul corpului A şi parţial din cadrul corpului B, recompartimentare, înlocuire finisaje şi instalaţii (se vor executa lucrări de reabilitare a instalaţiilor interioare şi a racordurilor la reţelele din incintă) şi echipare cu mobilier, fără dotări şi fără aparatură medicală

- deconectarea ambulatoriului de la centrala termică existentă în incinta spitalului şi echiparea cu o centrală termică independentă, proprie ambulatoriului, amplasată la parterul corpului A

- dotarea ambulatoriului cu instalaţie de climatizare

- dotarea ambulatoriului cu instalaţii de curenţi tari şi curenţi slabi specifici

- reabilitarea termică a anvelopantei corpurilor A şi B, în zona în care se intervine la interior

- desfiinţare scară exterioară corp A, faţada dinspre strada Dr. Lucian Popescu

- desfiinţare corp cabină poartă şi poartă acces incintă spital

- construire corp nou de clădire adiacent corpului A cu regim de înălţime S + P + 3E + Pod

Prin corpul nou de clădire se va realiza accesul în ambulatoriu şi va adăposti un ascensor pentru 6 persoane. Construirea acestui nou corp de clădire necesită demolarea corpului de poartă existent şi construirea unui corp de poartă nou amplasat conform planului de situaţie.

- construire corp nou cabină poartă cu regim de înălţime parter

- refacere poartă acces

- amenajare platformă carosabilă pentru parcare 20 autoturisme, cu acces din strada Dr. Lucian Popescu

Proiect: “Reabilitare, modernizare, extindere (prin desfiinţare corpuri anexa C2, C3, C4) şi dotare Şcoala Gimnazială prof. Lucian Pavel, municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi”- depus în cadrul POR 2014-2020, aflat în etapa de precontractare.

Valoare totală: 14.719.674,40 lei, din care: valoare nerambursabilă: 11.971.747,87 lei, contribuţie proprie: 244.321,38 lei, cheltuieli neeligibile: 2.503.605,15 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea condiţiilor din unitatea de învăţământ Şcoala Gimnazială “Prof. Lucian Pavel” din Municipiul Olteniţa, jud. Călăraşi, în vederea creşterii performanţelor elevilor şi a reducerii abandonului şcolar.

Scopul proiectului este modernizarea infrastructurii existente (Corp C1 Şcoală), extinderea corpului Corpului Şcoală şi a sălii de sport cu anexe conţinând vestiare, grupuri sanitare, sală de mese, sală de şedinţe pentru consiliul elevilor, cabinet medical, cabinet de consiliere psihologică, birouri care să îndeplinească normele legale, astfel încât această investiţie să conducă la:

  • Îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii educaţiei în mediul urban
  • Asigurarea egalităţii de şanse prin accesul la educaţie al persoanelor cu dizabilităţi şi al grupurilor defavorizate cât si al celor cu probleme de ordin social
  • Prevenirea abandonului şcolar
  • Achiziţionarea de echipamente educative moderne, inclusiv echipamente IT şi mobilier adecvat procesului educaţional
  • Asigurarea spaţiilor pentru serviciile de consiliere şi orientare şcolară
  • Asigurarea realizării personale, a stării de sănătate şi a participării populaţiei la educaţie
  • Asigurarea de laboratoare şi ateliere performante
  • Dezvoltarea spiritului comunitar la elevi.

ANL “Locuinţe pentru tineri destinate închirierii’’

Amplasament: Str. Progresului Nr. 2

Număr unităţi locative : 48 din care: 9 ul cu 1 cameră, 27 ul cu 2 camere şi 12 ul cu 3 camere;

Suprafaţă teren: 3374 mp, domeniul privat al Municipiului Olteniţa transmis în folosinţă gratuită ANL, pe durata realizării investiţiei, CF 25200

Regim de înălţime P+3E cu canal tehnic şi pod necirculabil

Stadiu: Contract semnat cu Agenţia Naţională Pentru Locuinţe; Aprobarea indicatorilor tehnici-economici de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

Termen preconizat pentru realizarea obiectivului: 2022

Stadion “Construire bază sportivă TIP 1

Amplasament: Str. Depozitelor nr. 9.

Baza sportivă va consta în: teren pentru fotbal; teren multifuncţional pentru handbal, baschet, volei şi tenis; clădire vestiare; cabină poartă; parcare; alei pietonale; spaţii verzi;

Suprafaţă teren: 20.991 mp, domeniul privat al Municipiului Olteniţa, Carte funciară / nr. cadastral 28657

Stadiu: teren predat Companiei Naţionale de Investiţii ; Aprobarea indicatorilor tehnici-economici de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, proceduri de achiziţie publică a serviciilor de proiectare şi execuţie - demarate ce către CNI.

Obiectiv de investiţii: «Biblioteca municipală, muzeu de arheologie şi sală de spectacole în municipiul Olteniţa» finanţat prin Compania Naţională de Investiţii în cadrul “Programului naţional de construcţii de interes public sau social”

Valoarea totală a lucrărilor aferente investiţiei: 16.276.274,76 lei inclusiv TVA

Obiectivul asigură desfăşurarea activităţilor culturale complexe legate de Biblioteca Municipală, Muzeul de Arheologie al Civilizaţiei Gumelniţa şi Sala de spectacole cu anexele necesare pentru spectatori şi actori. Acesta are o suprafaţă construită de 1.061 mp şi este situat în Parcul Central al municipiului Olteniţa.

ANL B5

Amplasament: B-dul 1 Decembrie nr. 26, Bl. B5

Număr unităţi locative: 56, 4 tronsoane din care 14 ul cu 1 cameră, 20 ul cu 2 camere şi 22 ul cu 3 camere;

Suprafaţă teren: 4.368 mp, domeniul privat al Municipiului Olteniţa, Carte funciară / nr. cadastral 24227

Regim de înălţime: S+P+3E

Stadiu: Bloc finalizat şi dat în folosinţă

Valoare investiţie: 7.299.606,70 lei fără TVA.

Extindere reţea de canalizare în zona de Nord, respectiv de Sud a oraşului

Zona de Nord: 22 Decembrie: 2.100 m; Aleea  Rozelor: 117 m; 1 Mai: 136 m; Râului: 166 m; 8 Martie: 91 m; Aleea Trandafirilor: 70 m; Grădinari: 92 m; Plantelor: 75 m

TOTAL: 2.847 m.

Zona de Sud: Ştirbei Vodă: 481 m; Zefirului: 403 m; Gheorghe  Lazăr: 408 m; Teiului: 475 m; Digului: 194 m; Nr. 1: 75 m; Nr. 2: 75 m; Nr. 3: 76 m; Nr. 4: 75 m.

TOTAL: 2.262 m.

Valoare contract proiectare şi execuţie: 4.559.775 lei, fără TVA.

Modernizare străzi în zona de Nord: Rozelor: 171 m; 1 Mai: 170 m; Râului: 179 m; Plantelor: 75 m; Trandafirilor: 93 m; 8 Martie: 106 m; Grădinarilor: 100 m.

TOTAL: 894 m / 2.961 mp.

Valoare contract proiectare şi execuţie: 649.861,42 lei, fără TVA.

                   

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.